Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 1

Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Posiadacze pojazdów mechanicznych oraz rolnicy, którzy nie dotrzymają obowiązku zawarcia polisy, muszą liczyć się z wysokimi kosztami. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jasno …

View Post
Ubezpieczenie upraw rolnych w Vleasing

Ubezpieczenie upraw rolnych w Vleasing

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dn. 7 lipca 2005r. każdy rolnik, który otrzymuje dopłaty do gruntów rolnych jest zobowiązany do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia na co najmniej 50% areału, od co najmniej jednego ryzyka obowiązkowego. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zboża, rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, kukurydza, buraki cukrowe, warzywa gruntowe, ziemniaki, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, …

View Post