Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 1

Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Posiadacze pojazdów mechanicznych oraz rolnicy, którzy nie dotrzymają obowiązku zawarcia polisy, muszą liczyć się z wysokimi kosztami. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jasno …

View Post
Ubezpieczenie GAP – rzeczywista ochrona, czy zbędny dodatek do leasingu? 2

Ubezpieczenie GAP – rzeczywista ochrona, czy zbędny dodatek do leasingu?

Klienci korzystający z leasingu, coraz częściej pytają, czy ubezpieczenie GAP jest niezbędne przy zawieraniu umowy. – Oczywiście, że nie jest konieczne. Warto jednak dokładnie przeanalizować działanie takiej ochrony, zanim ostatecznie z niej zrezygnujemy. Zacznijmy od początku… Ubezpieczenie GAP co to jest (z ang. Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od utraty wartości. Zapewnia ochronę w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu (wyjątek …

View Post
Rząd zapowiada zniesienie obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz polisy oc 3

Rząd zapowiada zniesienie obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz polisy oc

Rząd przyjął projekt ustawy znoszący obowiązek posiadania przez kierowcę dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz certyfikatu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czy to oznacza całkowity brak konieczności rejestrowania i ubezpieczania pojazdów? – oczywiście, że nie! Wprowadzone zmiany mają stanowić ułatwienie dla państwowych organów kontroli drogowej, bowiem wszystkie niezbędne dokumenty będą mogli sprawdzić elektronicznie w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Póki co, nie jest …

View Post
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapowiada duże kary za brak ubezpieczenia OC 4

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapowiada duże kary za brak ubezpieczenia OC

Każdy kierowca poruszający się pojazdem ma obowiązek posiadania ważnej polisy OC. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą pieniężną nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wysokość kary jest uzależniona od: – kategorii pojazdu: a) osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, b) ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, c) pozostałe pojazdy – równowartość …

View Post
Rząd przywraca pomysł tzw. „podatku Religi” – szykują się kolejne podwyżki ubezpieczeń 5

Rząd przywraca pomysł tzw. „podatku Religi” – szykują się kolejne podwyżki ubezpieczeń

Coraz częściej słychać głosy mówiące o kolejnych podwyżkach stawek OC. Wszystko za sprawą podatku, który rząd chce nałożyć na firmy ubezpieczeniowe w ramach częściowego pokrycia kosztów hospitalizacji ofiar wypadków. Zgodnie z tym pomysłem, od stycznia 2017 roku, od każdej składki obowiązkowego ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowe będą musiały oddawać do budżetu państwa 6-procentową stawkę. Eksperci przestrzegają, że takie zmiany odbiją się na …

View Post