Vleasing.pl

Co z ubezpieczeniem OC/AC po wykupieniu auta z leasingu?

Leasingując samochód, musisz zarówno wykupić dla niego ubezpieczenie OC, jak i w większości przypadków AC, co jest warunkiem korzystania z takiego finansowania. Zazwyczaj leasingobiorcy decydują się na ofertę ubezpieczeniową przedstawioną przez leasingodawcę (nie zawsze słusznie), opłacając należną składkę jednorazowo lub co miesiąc jako składnik rat leasingowych. Jednak co z ubezpieczeniem OC/AC w przypadku wykupu samochodu na zakończenie umowy leasingu? Czy wtedy taka polisa, formalnie wykupiona przez leasingodawcę, ulegnie przedłużeniu i czy można dokonać jej cesji? Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu – sprawdź już teraz!

Czy w leasingu auta polisę ubezpieczeniową zawsze wykupuje leasingodawca?

Zanim przejdziemy do kwestii związanych z wykupieniem leasingowanego auta, kilka słów poświęcimy formalnościom związanym z ubezpieczeniem. W trakcie trwania umowy leasingu OC i AC samochodu najczęściej wykupywane jest przez podmiot udzielający finansowania. W takim przypadku to on widnieje w bazie ubezpieczyciela, a na polisie ewentualnie może znaleźć się osoba korzystająca z pojazdu, czyli leasingobiorca. Leasingodawca opłaca ubezpieczenie, a następnie koszty te przerzuca na swojego klienta, włączając je do rat leasingu.

Istnieje jednak drugie rozwiązanie. Podpisując umowę leasingu na auto, możesz zaproponować własne ubezpieczenie OC/AC, na którego wykupienie należy uzyskać zgodę leasingodawcy. Jeśli ją dostaniesz, polisa będzie na Ciebie. W tym scenariuszu, jesteś nie tylko płatnikiem, ale i właścicielem polisy, mimo że samochód formalnie nadal należy do leasingodawcy.

Przy okazji ważna wskazówka od naszych ekspertów. Jeśli chcesz samodzielnie ubezpieczać leasingowane auto, dokładnie zapoznaj się z ofertą firmy ubezpieczeniowej. W niektórych przypadkach posiadanie OC/AC dla samochodu w leasingu nie jest brane pod uwagę w kontekście „budowania” dobrej historii ubezpieczeniowej, która wpływa na wysokość zniżki.

Sprawdź też ➡️ Leasing fabryczny – czy się opłaca? Wady i zalety

Wymogi ubezpieczenia pojazdu w leasingu

Zakup auta w leasingu to rozwiązanie niezwykle popularne pośród przedsiębiorców. Wszystko za sprawą jego wysokiej dostępności, wygody korzystania, możliwości optymalizacji podatkowej oraz relatywnie niskich kosztów. Jednak podpisanie umowy leasingowej wiąże się zarówno z pewnymi benefitami, jak i obowiązkami, a jednym z nich jest wykup ubezpieczenia AC. O ile każde auto musi być objęte polisą OC, tak Auto Casco jest nieobowiązkowe, jednak wykupienie go stanowi warunek korzystania z leasingu.

Wynika to z faktu, że AC chroni obie strony umowy, a więc zarówno leasingodawcę, jak i leasingobiorcę. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę na wypadek szkód do których doszło z winy własnej (błędy użytkownika pojazdu). Z polisy tej wypłacane jest również odszkodowanie w przypadku kradzieży auta bądź jego uszkodzenia czy zniszczenia w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń – np. upadek drzewa na pojazd. Z AC zostaną pokryte koszty naprawy lub właściciel samochodu otrzyma jego równowartość w gotówce, jeśli dojdzie do szkody całkowitej.

Decydując się na leasing samochodu, z pewnością leasingodawca przedstawi Ci ofertę ubezpieczenia obejmującego zarówno OC, jak i Auto Casco. Możesz oczywiście zaproponować własną polisę, ale decydując się na ten krok, koniecznie dobrze prześwietl jej warunki oraz zakres ochrony. Jeśli zostanie niewłaściwie dobrane, ryzykujesz koniecznością poniesienia dodatkowych, często bardzo wysokich kosztów, jeśli w trakcie eksploatacji leasingowanego samochodu dojdzie do jakiejś poważnej szkody.

Jak wygląda procedura wykupu leasingowanego samochodu?

W zdecydowanej większości przypadków z opcji wykupu leasingowanego auta można skorzystać wraz z końcem umowy – po zapłacie ostatniej raty. Czasem leasingodawca daje możliwość przeprowadzenia takiej transakcji nieco wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, że procedura odkupu pojazdu od podmiotu go finansującego zawsze wygląda tak samo.

Wykup polega na zapłaceniu za leasingowany samochód – kwota takiej transakcji ustalana jest na etapie negocjowania warunków umowy leasingu. Leasingodawca wystawia fakturę wykupową leasingobiorcy, który to po jej opłaceniu uzyskuje pełne prawa do auta. Oznacza to, że przejmuje zarówno sam pojazd, jak i związane z nim obowiązki. Od tego momentu odpowiada więc m.in. za wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, dokonywanie niezbędnych napraw czy pilnowanie terminu ważności ubezpieczenia OC. Jest także zobowiązany poinformować Urząd Skarbowy o transakcji kupna, a do tego musi w ustawowym terminie przerejestrować samochód.

9815-min

Ubezpieczenie OC po wykupie auta z leasingu

Gdy decydujesz się na wykup samochodu z leasingu, sytuacja ubezpieczeniowa pojazdu ulega zmianie. W przypadku ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe w Polsce, istnieją konkretne zasady, które warto zrozumieć, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Z chwilą wykupu auta z leasingu, stajesz się jego pełnoprawnym właścicielem, co wiąże się z koniecznością przejęcia odpowiedzialności za ubezpieczenie OC. Polisa OC, która dotychczas była związana z pojazdem, nie przestaje obowiązywać – pozostaje ważna do dnia zakończenia okresu, na który została zawarta. Jednakże, po tym terminie, nie zostanie ona automatycznie odnowiona.

Jako nowy właściciel masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji obecnej polisy OC lub jej wypowiedzeniu. Jeśli postanowisz utrzymać aktualne ubezpieczenie, ważne jest, abyś upewnił się, że wszystkie należne składki są opłacone. Za wszelkie zobowiązania wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym nieopłacone składki, odpowiadasz teraz Ty.

Ubezpieczenie AC po wykupie auta z leasingu

Sytuacja z ubezpieczeniem AC wygląda nieco inaczej. W przeciwieństwie do OC, polisa AC nie przechodzi automatycznie na nowego właściciela przy wykupie samochodu z leasingu. Jeśli zainteresowany jesteś kontynuacją ubezpieczenia AC, konieczne jest poinformowanie leasingodawcy o tej decyzji przed finalizacją wykupu. Leasingodawca powinien następnie zgłosić tę chęć do firmy ubezpieczeniowej, aby możliwa była cesja polisy na nowego właściciela. Jeśli tego nie zrobisz, umowa AC automatycznie wygaśnie w dniu wykupu pojazdu. W takiej sytuacji, w przypadku wystąpienia szkody po wygaśnięciu polisy, ponosisz pełne koszty związane z jej naprawą.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli posiadasz własne ubezpieczenie OC/AC na które uzyskałeś zgodę leasingodawcy. Wtedy polisa ta nie wygaśnie automatycznie po wykupie auta z leasingu, ponieważ już jesteś jej właścicielem.

Po staniu się pełnoprawnym właścicielem pojazdu, ważne jest, aby poinformować ubezpieczyciela o zmianie statusu pojazdu z leasingowanego na własność. Powinno to być zwykle tylko formalnością, ale jest to ważny krok w celu zapewnienia, że wszelkie roszczenia z tytułu AC będą prawidłowo obsługiwane w przyszłości.

Polisa AC będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach do końca okresu, na który została zawarta, chyba że zdecydujesz się na jej wcześniejsze wypowiedzenie lub zmianę. Po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczeniowego będziesz miał możliwość przedłużenia polisy, zmiany warunków lub wyboru innego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie samochodu po wykupie z leasingu – jakie są dostępne opcje?

Podsumowując powyższe informacje, wykupując auto z leasingu, możesz zdecydować się na:

Warto tutaj dodać, że jeśli po wykupieniu auta z leasingu nie zdecydujesz się na kontynuację umowy OC czy AC, poprzedni właściciel pojazdu (leasingodawca) otrzyma zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Oczywiście dotyczy to tylko opłaconych składek, z pominięciem przyszłych w przypadku płatności ratalnej.

Sprawdź też ➡️ Ubezpieczenie samochodu w leasingu – co musisz wiedzieć?

Wykup auta z leasingu warto dobrze zaplanować na etapie podpisywania umowy

Jak widzisz, kwestie ubezpieczenia auta po jego wykupie z leasingu są dość zawiłe i wiążą się z licznymi formalności. Możesz jednak w prosty sposób ich uniknąć, odpowiednio planując leasing samochodu jeszcze przed jego wzięciem. Najlepiej, gdy okres finansowania jest zbieżny z czasem obowiązywania polis OC i AC – umowy podpisuje się zawsze na 12 miesięcy.

Jeśli więc np. weźmiesz leasing na 3 lata (36 miesięcy), w momencie wykupu samochodu oba ubezpieczenia będą wygasać. To rozwiązanie bardzo wygodne, gdyż oba ubezpieczenia się kończą, a więc od razu wykupujesz nowe (wybrane przez siebie) na kolejny rok. Gdy leasing będzie trwać np. 34 miesiące, załatwienie kwestii związanych z ubezpieczeniem będzie uciążliwe. Do tego, jeśli zdecydujesz się zostawić OC i wykupić nowe AC, terminy wygasania obu tych umów nie będą się zazębiać – w przyszłości oznacza to konieczność pilnowania czasu obowiązywania dwóch ubezpieczeń oddzielnie.