Vleasing.pl

Leasing samochodu osobowego powyżej 150 tys. zł – co warto wiedzieć?

Leasing samochodów powyżej 150 tys. zł - podstawowe informacje

Kiedy decydujesz się na leasing samochodu o wartości przekraczającej 150 000 zł dla pojazdów spalinowych i hybryd lub 225 000 zł dla samochodów elektrycznych, zasady rozliczania wydatków leasingowych w kosztach firmy ulegają zmianie. Nie możesz już wliczyć całkowitej kwoty rat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodu, ponieważ przekraczasz ustanowione limity.

W praktyce oznacza to, że musisz obliczyć, jaki procent wartości samochodu odpowiada limitowi, aby ustalić, ile kosztów leasingowych możesz faktycznie zaliczyć do kosztów przychodów firmy. Wzór, który stosujemy, wygląda następująco: Limit kwoty / cena auta * 100%.

Przykład 1 - leasing samochodu spalinowego o wartości 400 000 zł

Przykład 2 - leasing samochodu elektrycznego o wartości 500 000 zł

Przykład 3 - leasing samochodu elektrycznego o wartości 140 000 zł

Jako że wartość pojazdu jest niższa od limitu, możesz wliczyć 100% raty leasingowej jako koszt firmy.

Odliczenie VAT od leasingu samochodu osobowego powyżej 150 tys.

Przy leasingu samochodów o wartości przekraczającej 150 000 zł, możliwość odliczenia VAT-u zależy od tego, jak przedsiębiorca wykorzystuje pojazd w swojej działalności. Zasady te są takie same jak dla innych pojazdów, ale ważne jest, aby dobrze zrozumieć, jakie opcje odliczeń są dostępne w zależności od sposobu użytkowania samochodu.

100% odliczenia VAT

Jeśli samochód jest używany wyłącznie do celów służbowych, przedsiębiorca ma prawo odliczyć całość VAT. Aby skorzystać z tej możliwości, musi zgłosić samochód do urzędu skarbowego za pomocą wniosku VAT-26 i prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu. Ewidencja ta powinna jasno wskazywać, że auto nie jest wykorzystywane do celów prywatnych.

50% odliczenia VAT

Gdy samochód jest wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą, przedsiębiorca może odliczyć tylko 50% VAT. W takim przypadku nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, ale warto mieć na uwadze, że możliwość odliczenia jest ograniczona.

Odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych

Przy leasingu samochodu wartości przekraczającej 150 000 zł istotne są zasady odliczania VAT od wydatków eksploatacyjnych, takich jak paliwo, serwis czy wymiana opon. Te wydatki nie podlegają limitowi 150 000 zł, który dotyczy bezpośrednio kosztów samego leasingu. Zamiast tego, sposób, w jaki możesz odliczyć VAT związany z tymi kosztami, zależy od tego, jak używasz samochodu – czy tylko do celów służbowych, czy też prywatnie.

Jak odliczyć VAT od wydatków eksploatacyjnych?

Leasing samochodu powyżej 150 000 zł – kwota brutto czy netto?

Rozważając leasing samochodu powyżej 150 000 zł, musisz zwrócić uwagę na to, jak status VAT Twojej firmy wpływa na możliwości odliczeń podatkowych, a także na to, jak jest ustalany limit kwotowy dla odliczeń kosztów leasingowych. W zależności od tego, czy Twoja firma jest czynnym podatnikiem VAT i jak samochód jest wykorzystywany (służbowo czy prywatnie), zmieniają się zasady obliczania kwot brutto i netto, które możesz wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

1. Dla przedsiębiorców niezarejestrowanych jako płatnicy VAT

Jeżeli Twoja firma nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, wszystkie rozliczenia leasingowe opierają się na wartościach brutto. Oznacza to, że:

W tych przypadkach cała wartość brutto pojazdu jest podstawą do ustalenia, czy przekroczono limit umożliwiający odliczenia kosztów.

2. Dla przedsiębiorców płatników VAT – samochód wykorzystywany w sposób mieszany

Gdy firma jest płatnikiem VAT i samochód jest wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych, można odliczyć tylko 50% VAT-u. Limit dla takich przypadków jest wyższy:

W tych przypadkach do kwoty netto dodaje się nieodliczony VAT, aby ustalić faktyczną wartość brutto, od której można dokonywać odliczeń.

3. Dla przedsiębiorców płatników VAT – samochód wykorzystywany wyłącznie służbowo

Jeśli jako płatnik VAT używasz samochodu wyłącznie do celów służbowych, przysługuje Ci odliczenie 100% VAT. Dla tych przypadków limity są następujące:

Te wartości oznaczają maksymalną kwotę, do której można odliczyć koszty leasingu, zanim przekroczysz dopuszczalny próg.

Leasing samochodu powyżej 150 000 zł a ubezpieczenia komunikacyjne

Leasing samochodu o wartości przekraczającej 150 000 zł niesie ze sobą specyficzne zasady dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych. Warto zrozumieć, jakie polisy są objęte limitami odliczeń, a jakie można odliczyć w pełnej wysokości, by optymalnie zarządzać finansami firmy.

na czym polega leasing samochodu obraz 1

Ubezpieczenia dobrowolne: AC i GAP

Jeżeli wartość samochodu w leasingu przekracza 150 000 zł, składki na ubezpieczenia dobrowolne takie jak Autocasco (AC) czy GAP nie mogą być wliczone w koszty firmy w pełnej wysokości. Zamiast tego, odliczenie należy dokonać proporcjonalnie do wartości samochodu. Na przykład, jeśli wartość samochodu wynosi 200 000 zł, przedsiębiorca może uwzględnić w kosztach operacyjnych tylko 75% opłaconych składek na te ubezpieczenia. To oznacza, że jeśli polisa AC na rok kosztuje 10 000 zł, przedsiębiorca może odliczyć tylko 7 500 zł tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu. Ograniczenie to wynika z przekroczenia ustawowego limitu wartości samochodu, który wynosi 150 000 zł dla spalinowych i 225 000 zł dla elektrycznych pojazdów.

Ubezpieczenie obowiązkowe: OC i NNW

Zasady dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) są inne. Bez względu na wartość pojazdu, składki na te ubezpieczenia można odliczyć w pełnej wysokości. To oznacza, że jeśli twoja firma płaci rocznie 2 000 zł za OC, całą tę kwotę możesz bez ograniczeń wprowadzić jako koszt operacyjny.

Sprawdź też ➡️ Ubezpieczenie samochodu w leasingu – co musisz wiedzieć?

Leasing czy zakup auta za 150 tys. – co się bardziej opłaca?

Leasing samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł może być korzystniejszy pod względem optymalizacji podatkowej niż zakup, szczególnie dla przedsiębiorców. W leasingu operacyjnym istnieje możliwość oddzielnego stosowania limitu 150 tys. zł dla rat leasingowych oraz dla wykupu pojazdu, co pozwala na znaczne oszczędności podatkowe. Dodatkowo, dzięki rozłożeniu płatności na mniejsze raty, leasing pozwala na lepsze zarządzanie bieżącymi przychodami firmy i uniknięcie zamrażania kapitału, co jest szczególnie ważne w przypadku większych inwestycji.

W przeciwieństwie do leasingu, zakup samochodu za gotówkę wiąże się z jednorazowym, dużym wydatkiem, co może wpłynąć na płynność finansową firmy. Zakup nie oferuje też podobnych korzyści podatkowych, co leasing, gdzie koszty można rozłożyć i uzyskać odliczenia VAT oraz podatkowe przez cały okres umowy leasingowej.

Więcej informacji uzyskasz w naszym filmie wideo:

 

Masz więcej pytań? Skorzystaj z pomocy specjalistów od leasingu
Jeśli masz więcej pytań dotyczących leasingu samochodu powyżej 150 tys. zł lub potrzebujesz pomocy w podjęciu najlepszej decyzji finansowej dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Jako doświadczeni doradcy leasingowi, jesteśmy gotowi dostarczyć Ci wszelkie niezbędne informacje i wsparcie. Nie wahaj się - zapewnij swojej firmie najlepsze możliwe rozwiązania finansowe już dziś!