Vleasing.pl

Leasing w procedurze uproszczonej – jak wygląda?

Na czym polega uproszczona procedura leasingowa?

Procedura uproszczona wiąże się z pominięciem procedur, mających na celu weryfikację sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Każdy leasingodawca może określić indywidualne warunki umowy, jednak w większości przypadków nie trzeba okazywać dokumentów rejestrowych firmy, zaświadczenia z ZUS czy urzędu skarbowego.

Najczęściej wystarczą wypełniony wniosek oraz takie dokumenty jak kopia dowodu osobistego i pisemne oświadczenie o wynikach finansowych z ostatniego pełnego roku obrotowego. Należy pamiętać o zamieszczeniu w treści wniosku zgody na przetwarzanie danych osobowych i weryfikację w bazach dłużników.

W przypadku standardowej procedury, wymagane jest przedłożenie większej ilości dokumentów.  

Leasing uproszczony a standardowy - warunki

Podczas procedury uproszczonej, weryfikacja wniosku zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 24 godziny od chwili złożenia wniosku – decyzja zapada więc niemal od razu. Procedura standardowa trwa natomiast znacznie dłużej, ze względu na konieczność weryfikacji klienta pod kątem jego wypłacalności. Wiąże się to nie tylko z długim czasem oczekiwania, ale i większą ilością dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem, między innymi deklaracje podatkowe, rachunek zysków i strat oraz bilans księgowy, umowa spółki łącznie z aneksami i zaświadczenie z ZUS i US o braku nieuregulowanych płatności.

Różnica pomiędzy leasingiem uproszczonym a standardowym dotyczy również kwestii wkładu własnego. Wybierając procedurę uproszczoną, należy liczyć się z wyższą opłatą wstępną, wynoszącą zazwyczaj od 10 do 30%. Stanowi to rodzaj zabezpieczenia dla leasingodawcy na wypadek, gdyby klient miał problem z wypłacalnością. W przypadku standardowej procedury wprowadzenie wkładu własnego nie w każdym przypadku jest natomiast wymagane.

Oferujemy korzystne warunki finansowania. Oblicz składkę w 5 minut. 

Jakie firmy mogą skorzystać z leasingu uproszczonego?

Zastosowanie procedury uproszczonej możliwe jest w przypadku każdej firmy, bez względu na profil jej działalności, jednak przedsiębiorstwa z sektora podwyższonego ryzyka muszą liczyć się z koniecznością wniesienia wyższej opłaty wstępnej. Warto jednak podkreślić, że leasingodawcy często udzielają leasingu uproszczonego jedynie firmom, które funkcjonują na rynku od co najmniej 12 miesięcy.

Oznacza to, że nowo powstałe działalności gospodarcze nie mają niestety większych szans na jego uzyskanie. Mają za to możliwość skorzystania z procedury standardowej, jednak i w tym przypadku zobowiązane są dostarczyć niezbędne dokumenty, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie umowy, w formie hipoteki, poręczenia majątkowego, weksla, gwarancji odkupu lub blokady na rachunku bankowym.

Leasing w procedurze uproszczonej - co można sfinansować?

Do środków trwałych, które można sfinansować w ten sposób, należą przede wszystkim pojazdy oraz urządzenia i maszyny niezbędne do pracy, które jednak w procedurze uproszczonej przyznawane są zazwyczaj wyłącznie konkretnym grupom zawodowym. Co dokładnie można sfinansować w procedurze uproszczonej?

Samochody osobowe

Auta osobowe to zdecydowanie najpopularniejszy przedmiot leasingu. W zależności od indywidualnych potrzeb, można zdecydować się na model nowy bądź używany. Procedura uproszczona nie jest jednak możliwa w przypadku pojazdów, których cena przekracza 150-200 tysięcy złotych.

Samochody dostawcze i ciężarowe

W procedurze uproszczonej możliwe jest również pozyskanie auta, którego masa całkowita wynosi nie więcej niż 3,5 tony. Nie może mieć ono jednak zbyt wysokiej ceny ani zbyt wielu lat, licząc od daty jego produkcji. W pozostałych przypadkach firmy leasingowe nie powinny mieć zastrzeżeń, aby udzielić leasingu bez weryfikacji zdolności finansowej.

Sprzęty dla wolnych zawodów

W przypadku niektórych zawodów, procedura uproszczona nie stanowi żadnego problemu. Dotyczy to między innymi osób z sektora medycznego, którzy w leasing najczęściej biorą specjalistyczne urządzenia służące do wykonywania pracy. Wysokość wkładu własnego jest w tym przypadku uzależniona od okresu prowadzonej działalności, co jest szczególnie korzystne dla specjalistów w swojej dziedzinie - często są oni zwolnieni z wnoszenia opłaty wstępnej. W pozostałych przypadkach należy natomiast liczyć się z kosztem wynoszącym ok. 10-15% wartości danego przedmiotu.

Maszyny i urządzenia budowlane

Leasingodawcy oferują co prawda procedurę uproszczoną przedsiębiorcom z sektora budowlanego, jednak warto podkreślić, że ma to zastosowanie jedynie w przypadku leasingu popularnych urządzeń od niektórych producentów. Niestety jednak ze względu na dynamiczne zmiany w tej branży, wciąż jednak wiele firm leasingowych udostępnia wyłącznie możliwość skorzystania z procedury standardowej, gdyż istotne jest dla nich zweryfikowanie sytuacji finansowej klienta.

Ciągniki siodłowe i inne środki transportu

Wahania koniunktury mają w tym przypadku tak samo duże znaczenie, jak w odniesieniu do branży budowlanej, dlatego też zasady stosowane przez firmy leasingowe wyglądają w ten sam sposób. Chociaż przedsiębiorcom z branży transportowej ciężko będzie uzyskać pojazd w ramach procedury uproszczonej, nie jest to niemożliwe, dlatego też warto poszukać leasingodawcy umożliwiającego zawarcie umowy tego rodzaju.

Rolnictwo preferowane

Osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą to jedna z większych grup ubiegających się o leasing pojazdów oraz maszyn rolniczych, które chętnie oferowane są im przez leasingodawców. Dzięki środkom pozyskiwanym z Unii Europejskiej, procedura uproszczona jest bardzo często stosowana. Wyjątek mogą stanowić inwestycje, które nie kwalifikują się do uzyskania dofinansowania - w takim przypadku firma leasingowa może uważać za konieczność sprawdzenie kondycji finansowej gospodarstwa.

Leasing procedura uproszczona – dlaczego warto skorzystać?

Forma finansowania środków trwałych, jaką jest leasing, stanowi doskonałą alternatywę zarówno dla kredytu lub pożyczki, jak i zakupu danego przedmiotu za gotówkę. Procedura uproszczona umożliwia szybkie załatwienie sprawy, bez konieczności długiego oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania leasingu oraz załatwiania dużej ilości formalności. Wiele firm leasingowych umożliwia swoim klientom dostosowanie harmonogramu spłaty rat do ich możliwości, dzięki czemu zobowiązanie staje się dużo łatwiejsze do uregulowania. W razie pytań lub chęci skorzystania z oferty leasingu, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.