Vleasing.pl

Leasing walutowy – na czym polega?

Leasing walutowy jest jedną z odmian leasingu operacyjnego. Zwykle występuje w walucie EURO. Praktycznie wszyscy leasingodawcy wycofali się z finansowania w innych walutach, choć warto wiedzieć, że jeszcze niedawno polskie firmy leasingowe proponowały leasing w dolarach amerykańskich, czy frankach szwajcarskich. W poniższym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat leasingu walutowego. Dowiesz się m.in. dla kogo jest dedykowany, a także, czym się różni od leasingu w złotówkach. 

Leasing walutowy - co to jest?

Leasing walutowy oparty jest o walutę obcą. W naszym kraju zwykle stosuje się EURO. Leasing walutowy wyróżnia to, że raty leasingowe wyraża się w walucie obcej (EURO), natomiast oprocentowanie leasingu bazować będzie na stawce EURIBOR (a nie WIBOR). Istotną informacją jest też to, że klient może spłacać raty leasingowe w walucie obcej lub przeliczać na złotówki. Faktura zakupowa przy leasingu walutowym może być wyrażona w walucie (jest to najczęstsze), a także w złotówkach. Jeśli chodzi o ten drugi przypadek, to wartość przedmiotu finansowania będzie przeliczona na Euro po kursie kupna wskazanym przez finansującego lub średnim kursie NBP.

Kto może skorzystać z leasingu walutowego?

Z leasingu w walucie europejskiej korzystają przedsiębiorcy, uzyskujący przychody w euro. Zanim uda im się uzyskać leasing w walucie, to muszą oni przygotować pisemne oświadczenie, w którym wskażą, jaki procent przychodów ich firmy, to wpływy w euro. Niektórzy leasingodawcy potrzebują informacji i pytają o procent przychodów w euro. Jeśli okaże się, że firma nie ma 20% sprzedaży w tej walucie, to najprawdopodobniej leasingodawca zaproponuje leasing w złotówkach. Oprócz tego konieczne może być też okazanie wyciągu z rachunku bankowego lub faktur w obcej walucie. Ci, którzy nie spełnią postawionych warunków, mogą skorzystać jedynie z leasingu złotówkowego.

Leasing walutowy i denominowany - różnice

Jeśli chodzi o leasing walutowy, to spłaca się go bezpośrednio w walucie, czyli w EURO. To rozwiązanie poleca się przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy uzyskują dochody w wyżej wymienionej walucie. Wybierając leasing walutowy, można w większości uniknąć różnic kursowych. ,,W większości” zostało użyte z premedytacją, ponieważ rata leasingu złożona jest z części netto i podatku VAT, natomiast ten spłaca się w EURO, a nie w złotówkach. Zwykle VAT przelicza się po średnim kursie NBP lub kursie leasingodawcy. Warto zajrzeć do Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. 

Leasing denominowany natomiast wyróżnia się tym, że raty spłaca się w polskich złotych. Za każdym razem przelicza się ratę z harmonogramu (wyrażoną w EURO) na złotówki. Z reguły klienta obowiązuje kurs sprzedaży finansującego. Istnieje tutaj zatem różnica między kursem kupna i sprzedaży, a te różnice mogą być całkiem duże w zależności od instytucji. Zatem warto o tym pamiętać, rozważając tę formę finansowania.

kalkulator kredytowy online
Leasing w EURO - co można nim sfinansować?

Właściwie leasingiem walutowym da się sfinansować wszystkie przedmioty, jeśli znajdują się one w ramach obowiązujących procedur danej firmy leasingowej. Do najpopularniejszych przedmiotów do leasingu walutowego zalicza się m.in.: 

I choć faktycznie możliwości są całkiem spore, to jednak warto wcześniej zapytać, czy wybrany finansujący pozytywnie będzie nastawiony do leasingu walutowego danego przedmiotu. Nie zapominaj, że każdy finansujący ma nieco inne, wewnętrzne wytyczne w obrębie których się porusza.

Czy leasing w euro może okazać się korzystny?

To, czy leasing w euro będzie korzystny, zależy przede wszystkim od wysokości referencyjnych stóp oprocentowania w Polsce i strefie euro oraz kosztów przewalutowania, jakie będzie musiał ponieść leasingobiorca.

Dla kogo leasing w euro może być korzystny?

Leasing w euro poleca się szczególnie tym firmom, które większość przychodów osiągają właśnie w tej walucie, a więc w euro. Zwykle są to:

To przykładowe firmy, które dysponują walutą euro, zatem niwelują ryzyko związane z wahaniem kursów wymiany walut. Nie muszą zatem się niepokoić, że część netto rat wzrośnie na skutek przewalutowania. Może dojść jedynie do nieznacznego wzrostu kwoty naliczanego podatku VAT z uwagi na efekt spreadu. 

Opłacalność leasingu walutowego i wysokość stóp referencyjnych

Należy zdawać sobie sprawę, że koszty leasingu są też zależne od wysokości stóp referencyjnych w Polsce oraz w strefie euro, które ciągle ulegają zmianom. Gdy polskie stopy procentowe WIBOR będą szły w górę w stosunku do wskaźnika EURIBOR, to oprocentowanie naliczane przez firmę leasingową spadnie. W całkowicie odwrotnej sytuacji dojdzie do zwiększenia oprocentowania rat.

Ryzyko leasingu walutowego dla firm

Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się na leasing w euro, a rozlicza niedużą część transakcji z klientami w obcej walucie, to niestety naraża się na ryzyko walutowe. Gdy nie będzie posiadało odpowiedniej ilości środków w euro, to poniesie koszty przewalutowania w celu opłacenia rat leasingowych. Może dojść do znaczącego wzrostu kosztów leasingu, gdy waluta euro umocni się w stosunku do złotówki. Zatem w tym przypadku bezpieczniejszą opcją jest leasing w polskiej walucie i gwarantuje większą stabilność kosztów.

Leasing walutowy - podsumowanie

leasing walutowy obraz 1

W zależności od sytuacji, leasing walutowy może być opłacalny lub nie. Leasing walutowy to dobre rozwiązanie, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy rozliczają znaczną część transakcji w obcej walucie. Mogą wybrać finansowanie i spłacanie przedmiotu umowy bezpośrednio w euro. Podczas wyliczania oprocentowania zostanie uwzględniony wskaźnik EURIBOR, a nie polska stopa procentowa WIBOR. Jednakże przedsiębiorca, wybierając leasing w walucie obcej, zawsze musi liczyć się z ryzykiem wahań kursów walut i przyszłych zmian wysokości stóp procentowych. Przed podjęciem decyzji o leasingu walutowym warto dokładnie zastanowić się nad ryzykiem związanym z zaciągnięciem takiego zobowiązania.

Sprawdź też nasze inne artykuły: