Vleasing.pl

Opłaty dodatkowe w leasingu – co musisz wiedzieć?

Przeglądając oferty leasingu i szukając tych najlepszych, większość przedsiębiorców kieruje się podobnymi zasadami, jak przy kredytach bankowych. Oznacza to, że oceniają atrakcyjność finansowania głównie na podstawie wysokości rat oraz oczywiście łącznej kwoty, jaka zostanie spłacona przez cały okres trwania umowy. Jak najbardziej jest to podejście prawidłowe, ale należy mieć świadomość tego, że nie daje pełnego poglądu na to, czy dana oferta leasingowa faktycznie jest atrakcyjna. Istotne jest również zweryfikowanie opłat dodatkowych, które mogą zostać naliczone w trakcie obowiązywania umowy leasingowej. Sprawdź czym są opłaty dodatkowe w leasingu i co trzeba o nich wiedzieć – zapraszamy do lektury!

opłaty dodatkowe w leasingu obraz 2

Czy umowa leasingu zawsze obejmuje opłaty dodatkowe?

W każdej umowie leasingu znajdziesz bardzo dokładnie opisany wykaz różnego rodzaju opłat dodatkowych. Ich obecność oznacza że mogą, choć oczywiście nie muszą być naliczone – wszystko zależy od zdarzeń, jakie będą miały miejsce w trakcie korzystania z oferty leasingowej. Niestety z doświadczenia wiemy, że bardzo często leasingobiorcy dowiadują się o ich istnieniu dopiero w momencie naliczenia takich opłat, co jest oczywiście sytuacją niezwykle nieprzyjemną. Z tego powodu przed podpisaniem konkretnej umowy o leasing, dokładnie zapoznaj się z jej warunkami, w tymi dodatkowymi kosztami.

Jednocześnie pamiętaj, że praktycznie żaden leasingodawca nie poinformuje Cię o nich w przedstawionej ofercie czy podczas rozmowy z Tobą. Powinieneś sam poprosić o udzielenie dostępu do warunków umowy, w tym przede wszystkim części tego dokumentu obejmującej tabelę opłat i prowizji. Dzięki porównaniu tych kosztów dla wielu ofert i zestawieniu ich z ogólnymi wydatkami związanymi z leasingiem, będziesz w stanie znaleźć najbardziej atrakcyjne finansowanie!

Sprawdź też ➡️ Koszt leasingu – jak go obliczyć? 

Z czego wynikają opłaty dodatkowe w umowach leasingu?

Leasingodawcy zawsze stosowali różne opłaty dodatkowe, co wynikało po prostu z wysokich kosztów obsługi umów podpisywanych z tysiącami czy nawet dziesiątkami tysięcy klientów. Obecnie jednak ilość tych opłat rośnie, co wynika z trudnej sytuacji na rynkach finansowych. Firmy udzielające leasingów starają się maksymalnie optymalizować koszty działalności, przerzucając je na klientów.

Należy mieć to na uwadze, gdyż rzadko kiedy jasno informuje się o tym przyszłym leasingobiorców. Pamiętaj, że nawet niepozorna zmiana adresu korespondencyjnego czy wysłanie przypomnienia o zaleganiu z ratą może wiązać się z bardzo wysokim kosztem. Opłaty dodatkowe są jeszcze wyższe w przypadku m.in. aktualizacji warunków umowy czy uruchomienia procedur windykacyjnych.

Kiedy naliczane są opłaty dodatkowe dla umowy leasingu?

Jeśli tylko będziesz skrupulatnie wypełniał swoje obowiązki związane z umową leasingową, w tym przede wszystkim terminowo opłacał raty, powinieneś uniknąć naliczenia opłat dodatkowych. Dodać do tego należy jeszcze brak zmiany danych leasingobiorcy w trakcie korzystania z finansowania czy warunków, na jakich jest on udzielany.

Jednak w praktyce obecnie niestety coraz większa grupa leasingodawców wprowadza w umowie zapis o tzw. rocznej zryczałtowanej opłacie administracyjnej. Wiele wskazuje na to, że jest to niestety próba przerzucenia kosztów prowadzenia leasingu nawet na tych klientów, którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków względem podmiotu udzielającego finansowania.

Czym jest roczna zryczałtowana opłata administracyjna w leasingu?

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w których leasingodawcy pobierają od swoich klientów zryczałtowaną opłatę administracyjną. W pewnym sensie wydaje się ona korzystna, gdyż ponosząc jeden dodatkowy koszt klient jest zwolniony ze wszystkich opłat związanych z leasingiem (a przynajmniej z większości). Dzięki temu np. nie zapłacisz już za zmianę danych w umowie, warunków leasingu czy przygotowania różnych dokumentów. Dodatkowo naliczane są tylko opłaty związane z ewentualną windykacją, w tym przygotowaniem do niej, czyli np. wysłaniem pisma z przypomnieniem o zaległościach.

Niestety jednak rozwiązanie to jest niekorzystne dla leasingobiorców, którzy zawsze terminowo regulują swoje zobowiązania względem leasingodawców. Nawet jeśli nigdy nie skorzystają np. z prawa do zmiany warunków umowy, i tak będziesz ponosić opłatę dodatkową – w formie zryczałtowanej zostanie doliczana do każdej raty.

Jakie opłaty dodatkowe są najczęściej naliczane przez leasingodawców?

opłaty dodatkowe w leasingu obraz 1-min

Niestety lista opłat dodatkowych, z którymi trzeba się liczyć przy zawieraniu umowy leasingu, może być bardzo długa. Uzależniona jest ona od oferty konkretnego leasingodawcy, ale praktycznie zawsze znajdzie się na niej kilka standardowych pozycji.

Dodatkowe opłaty naliczane są przede wszystkim z tytułu:

Oprócz standardowych opłat dodatkowych związanych z leasingiem, istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest limit zużycia przedmiotu leasingowego. W wielu umowach leasingowych określone są konkretne warunki dotyczące stopnia zużycia przedmiotu, które mogą obejmować na przykład stan techniczny, czy ogólny wygląd przedmiotu. Przekroczenie tych limitów może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat na koniec umowy leasingowej.

Warto pamiętać, że te opłaty mogą różnić się w zależności od oferty poszczególnych leasingodawców oraz specyfiki kontraktu leasingowego. Zawsze zalecam dokładne zapoznanie się z warunkami umowy leasingowej, aby uniknąć nieoczekiwanych wydatków.

Ile mogą wynosić opłaty dodatkowe w leasingu?

Koszty dodatkowe w leasingu są zmienne i zależą od wielu czynników, w tym od polityki leasingodawcy, rodzaju i wartości leasingowanego przedmiotu oraz warunków umowy. Istotne jest, aby przed podpisaniem umowy leasingowej zwrócić uwagę na wszystkie potencjalne opłaty dodatkowe, które mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt finansowania. 

Oto kilka przykładów takich opłat wraz z orientacyjnymi wartościami:

Zanim podpiszesz umowę leasingu, zapoznaj się z „Tabelą Opłat i Prowizji”

Szukając leasingu miej na uwadze fakt, że życie jest nieprzewidywalne i nie możesz mieć absolutnej pewności, że w najbliższych latach wszystko będzie się układać po Twojej myśli. Analizując poszczególne oferty finansowania zwracaj uwagę nie tylko na łączne koszty, jakie będą się z nim wiązać, a więc to ile ostatecznie musisz spłacić. Przed podpisaniem umowy koniecznie zapoznaj się z dokumentem dotyczącym jej warunków, a szczególnie z sekcją określaną mianem „Tabela Opłat i Prowizji” lub „Tabela Opłat Dodatkowych”. Znajdziesz tam wszystkie informacje związane z tym, za jakie rzeczy leasingodawca może Ci naliczyć opłaty dodatkowe, podnosząc tym samym łączny koszt finansowania.

Oczywiście prawdą jest, że coraz więcej firm specjalizujących się w udzielaniu leasingu stosuje ujednoliconą, roczną zryczałtowaną opłatę administracyjną, o której wspominaliśmy wcześniej. Jednak nawet jeśli w interesującej Cię ofercie również jest ona uwzględniona, mniej świadomość, że wciąż za niektóre zdarzenia mogą być pobierane dodatkowe pieniądze. Informacje na ten temat także znajdziesz w tabelach dołączonych do warunków umowy leasingu.

Pamiętaj też, że w razie potrzeby zawsze możesz skorzystać ze wsparcia doradcy leasingowego, który doradzi Ci w kwestii wyboru oferty leasingu. 

Sprawdź też ➡️ Jak wybrać najlepszą ofertę leasingu?

Wybór korzystnej oferty leasingu wymaga analizy warunków umowy

Miej na uwadze to, że przyglądając się ofertom leasingu, z pewnością szybko znajdziesz pośród nich takie, które będą Ci się wydawać bardzo korzystne. Jednak w praktyce bardzo często okazuje się, że po zapoznaniu się ze szczegółami warunków umowy, atrakcyjność finansowania znacznie spada. W efekcie analiza dostępnych na rynku ofert jest kluczowa i mamy nadzieję, że po lekturze powyższego artykułu wiesz już, na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę.

Jeśli natomiast potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z nami. Mamy ogromne doświadczenie w branży leasingowej, gdyż od wielu lat pomagamy klientom w wyborze najlepszego finansowania dla ich firm. Prześwietlimy dostępne oferty leasingu pod kątem Twoich potrzeb oraz możliwości, a następnie przedstawimy te najlepsze w formie przejrzystego zestawienia. Z nami pozyskasz środki m.in. na zakup samochodów czy maszyn mając pewność, że podpisana umowa leasingu nie będzie nadmiernym obciążeniem dla firmowego budżetu!