Vleasing.pl

Po co firmie polisa OC?

Polisa OC zalicza się do produktów ubezpieczeniowych, które w określonych sytuacjach gwarantują wypłatę świadczenia poszkodowanym osobom trzecim, chroniąc tym samym przedsiębiorcę przed poniesieniem znacznych kosztów. Dowiedz się, czym dokładnie wyróżnia się ubezpieczenie OC firmy oraz po co firmie polisa OC!

Czym jest ubezpieczenie OC firmy?

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pozwala przenieść na ubezpieczyciela obowiązek wypłaty odszkodowania osobom trzecim, którym właściciel polisy (firmy) wyrządził szkodę. Dotyczy to sytuacji, w  których powstałe szkody będą zgodne z warunkami zawartymi w umowie i wydarzyły się w okresie jej trwania. Posiadacz tego rodzaju nie musi obawiać się o koszty związane z wypłatą odszkodowania – osoba, która doznała z jego powodu szkody, może zgłosić się w sprawie roszczenia bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej. W niektórych branżach oraz profesjach, polisa OC jest obowiązkowa.

Ubezpieczenie OC firmy - obowiązkowe czy dobrowolne?

po co firmie polisa oc obraz 2

Tak naprawdę wiele zależy w tym przypadku od sytuacji. Niektóre podmioty objęte są obowiązkiem posiadania polisy OC, zapewniającej  ochronę osobom trzecim, które są szczególnie narażone na szkody powstałe z winy właściciela ubezpieczenia. Obowiązkiem posiadania OC objęci są między innymi lekarze, architekci, kierowcy, czy rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne. Na dobrowolne wykupienie polisy OC mogą zdecydować się natomiast wszystkie firmy, aby zabezpieczyć się od ryzyka prowadzenia działalności. Produkt ten często okazuje się niezwykle korzystną inwestycją. Posiadając OC, przedsiębiorca zyskuje ochronę w momencie, gdy na przykład jego klient będzie starał się uzyskać należne mu odszkodowanie. Tak naprawdę dobra polisa OC niejednokrotnie już uchroniła od bankructwa wiele firm. 

Kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania OC?

Chociaż przedsiębiorcy nie są objęci obowiązkiem posiadania OC, to przedstawiciele niektórych zawodów już tak.

Według przepisów, ubezpieczenie obowiązkowo posiadać muszą między innymi:

Łatwo wyrządzić szkodę, prowadząc firmę

ubezpieczenie firmy na wypadek

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że może nieumyślnie spowodować szkodę, na której ucierpią osoby trzecie. Ryzyko dotyczy tak naprawdę każdej branży – producent żywności może dystrybuować do sklepów wadliwą partię danego produktu, a kosmetyczka uszkodzić naskórek, doprowadzając do powstania zakażenia. Nie zawsze również jest tak, że poważne szkody mogą spowodować jedynie duże przedsiębiorstwa. Często bowiem zdarza się, że niewielka firma ogłasza bankructwo, gdyż jej błąd był na szeroką skalę i ilość roszczeń ze strony osób trzecich, ze względu na brak tak dużych środków finansowych, doprowadziła do jej upadku.

Po co firmie polisa OC? Podsumowanie

Posiadanie polisy OC to korzystna decyzja dla firm, która zabezpiecza finansowo, obejmując odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia, prowadzonej działalności oraz za produkt i usługi. W razie konieczności wypłaty roszczenia osobom trzecim, środki wypłacane są przez ubezpieczyciela, zaś firma może funkcjonować dalej. Ubezpieczenie gwarantuje bezpieczeństwo zarówno w przypadku nieodpowiedniego wykonania umowy, jak i nie wykonania jej w ogóle. Chociaż w przypadku wielu przedsiębiorców OC jest dobrowolne, równie często zdarza się, że kontrahenci wymagają tego rodzaju zabezpieczenia podczas zawierania transakcji, niosącej za sobą większe ryzyko.

Przed wykupieniem tego rodzaju ubezpieczenia niezwykle istotne jest jednak oszacowanie wysokości ewentualnych szkód, aby dopasować do nich wysokość sumy gwarancyjnej. Zbyt niska kwota skutkuje koniecznością częściowego pokrycia odszkodowania przez przedsiębiorcę, gdyż ubezpieczyciel wypłaci jedynie sumę równą tej, która została zawarta w umowie. Z pewnością nie warto więc oszczędzać pod tym względem – znacznie lepiej dokładnie określić potrzeby firmy, by nie martwić się w razie czego konsekwencjami danego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia takiej polisy, musi również zostać indywidualnie dopasowany, inaczej pomoc będzie tylko pozorna. Skorzystaj z pomocy naszych doradców.