Rząd zapowiada zniesienie obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz polisy oc

Rząd zapowiada zniesienie obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego oraz polisy oc 1

Rząd przyjął projekt ustawy znoszący obowiązek posiadania przez kierowcę dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz certyfikatu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Czy to oznacza całkowity brak konieczności rejestrowania i ubezpieczania pojazdów? – oczywiście, że nie! Wprowadzone zmiany mają stanowić ułatwienie dla państwowych organów kontroli drogowej, bowiem wszystkie niezbędne dokumenty będą mogli sprawdzić elektronicznie w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Póki co, nie jest jeszcze znany ostateczny termin wprowadzenia regulacji, ale Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że upubliczni oficjalną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.