Ubezpieczenie GAP – rzeczywista ochrona, czy zbędny dodatek do leasingu?

Ubezpieczenie GAP – rzeczywista ochrona, czy zbędny dodatek do leasingu? 1

Klienci korzystający z leasingu, coraz częściej pytają, czy ubezpieczenie GAP jest niezbędne przy zawieraniu umowy. – Oczywiście, że nie jest konieczne. Warto jednak dokładnie przeanalizować działanie takiej ochrony, zanim ostatecznie z niej zrezygnujemy.

Zacznijmy od początku…

Ubezpieczenie GAP co to jest

(z ang. Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od utraty wartości. Zapewnia ochronę w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu (wyjątek stanowią motocykle, których takie ubezpieczenie nie obejmuje).

Działanie polisy GAP najlepiej wyjaśnić na rodzajach tego ubezpieczenia, a wyróżnia się następujące:

GAP fakturowy:

Kwota wypłaty odszkodowania to cena fakturowa pojazdu pomniejszona o wypłatę z ubezpieczenia Auto Casco lub aktualną wartość pojazdu.

Ten  rodzaj GAP jest najkorzystniejszy w przypadku leasingu pojazdów nowych, gdzie utrata wartości względem kwoty z faktury jest największa

GAP finansowy:

Kwota wypłaty odszkodowania to kwota leasingu pozostała do spłaty na dzień wypłaty z ubezpieczenia Auto Casco pomniejszona o sumę odszkodowania z AC.

Ten rodzaj GAP sprawdza się przy leasingu z niską opłatą wstępną i/lub wysokim wykupem. Istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo, że w chwili szkody wartość pojazdu będzie niższa względem kwoty pozostałej do spłaty umowy. 

GAP indeksowy:

Kwota wypłaty równa się % wartości pojazdu (zwykle w przedziale między 20 a 30%, w zależności od rodzaju pojazdu i leasingu, w którym GAP jest wykupiony)

Ten rodzaj GAP ma zastosowanie do dowolnego rodzaju leasingu i pojazdów w każdym wieku. W dodatku stanowi tańszą alternatywę dla GAP fakturowego czy finansowego w przypadku leasingu z krótkim okresem spłaty i wysoką opłatą wstępną .

GAP casco:

Kwota wypłaty odszkodowania to kwota wypłaty z ubezpieczenia OC/AC (w przypadku szkody całkowitej – z dodaną wartością wraku) pomniejszona o wypłatę z polisy Auto Casco ważnej w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

Ten rodzaj GAP ma zastosowanie w przypadku umów już trwających oraz do polis AC, które nie mają wykupionej opcji utrzymania stałej wartości fakturowej.

Każdy z powyższych rodzajów ubezpieczenia GAP (z wyjątkiem GAP casco) jest zawierany na cały okres leasingu, a jego koszt jest najczęściej wliczany w raty leasingowe. Ceny ochrony GAP są ustalane procentowo od wartości pojazdu. Ich wartości wahają się w zależności od danej firmy leasingowej.

Dzięki swoim różnym wariantom, ubezpieczenie GAP daje klientom szerokie możliwości dopasowania dodatkowej ochrony do ich indywidualnych preferencji. W perspektywie kilku lat leasingu, szkoda całkowita lub kradzież, mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi.

Ubezpieczenie GAP, niezależnie od wybranego rodzaju, daje poczucie bezpieczeństwa finansowego.