Vleasing.pl

Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Wysokie ceny maszyn rolniczych coraz częściej skłaniają właścicieli gospodarstw rolniczych do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które zabezpieczy je na wypadek niespodziewanych wypadków. Należą do nich między innymi szkody wyrządzone przez klęski żywiołowe, kradzież czy inne, nieszczęśliwe zdarzenia. Z tego też względu warto skorzystać z oferty na ubezpieczenie maszyn rolniczych. Posiadając sprzęt o tak dużej wartości materialnej, zdecydowanie lepiej wcześniej pomyśleć o jego zabezpieczeniu – ponieważ wypadków nie da się przewiedzieć, w przyszłości może okazać się, że była to jedna z najlepiej podjętych decyzji.

Negocjacja warunków umowy

W imieniu naszych Klientów, negocjujemy najlepsze warunki ubezpieczenia.

Najszerszy zakres ochrony na rynku

Posiadamy doświadczenie w ubezpieczaniu sprzętu rolniczego.

Kompleksowa pomoc podczas współpracy

Pomagamy naszym klientom na każdym etapie współpracy.

Profesjonalizm i doświadczenie

Od wielu lat, pomagamy w wyborze najlepszych ofert leasingowych. Cechuje nas profesjonalizm.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych - oferta

Oferujemy korzystne ubezpieczenia dla sektora rolnego (ubezpieczenie sprzętów rolniczych, gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie upraw itd…). Jeśli chcesz ubezpieczyć swój sprzęt rolniczy, wypełnij poniższy formularz, a my przedstawimy najlepszą ofertę ubezpieczenia na pojazdy rolnicze lub sprzęt rolniczy. Warto zabezpieczyć swoje gospodarstwo rolne przed nieszczęśliwymi zdarzeniami.

1. Dane ubezpieczanego

Field is required!
To pole jest wymagane
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Czy obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze obejmuje urządzenia i maszyny?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest rodzajem polisy zabezpieczającej gospodarstwa przed skutkami wynikającymi z klęsk żywiołowych i niestety nie obejmuje sprzętu rolniczego. Wykupienie polisy OC jest niezbędne, aby otrzymać odszkodowanie za spowodowane przez konkretne czynniki zniszczenia. Jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, obowiązek posiadania ważnego OC dotyczy jedynie ciągników. W tym przypadku firma ubezpieczeniowa pokryje wszelkie szkody, które powstały na drogach publicznych. Inne maszyny rolnicze nie są natomiast objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia.

Czym jest Agrocasco?

Polisa agrocasco to specjalny rodzaj ubezpieczenia, skierowany do osób prowadzących działalność rolniczą. Podobieństwo nazwy do Autocasco nie jest przypadkowe, gdyż Agrocasco działa praktycznie w ten sam sposób, jednak w tym wypadku chroni maszyny rolnicze. 

Ten rodzaj ubezpieczenia można wykupić na każdy rodzaj maszyny bądź pojazdu rolniczego – dotyczy ono zarówno pojazdów poruszających się po publicznych drogach, jak i maszyn niewymagających rejestracji, takich jak między innymi siewniki, kombajny, agregaty czy glebogryzarki.

leasing maszyn rolniczych

Co obejmuje Agrocasco?

Agrocasco dotyczy ochrony maszyn i pojazdów rolniczych, które doznały szkody między innymi w wyniku warunków atmosferycznych, uszkodzeń mechanicznych, a także kradzieży – w takich przypadkach ich właściciel otrzyma od firmy ubezpieczeniowej zwrot kosztów z polisy.

Szeroki zakres ochrony zapewnia odszkodowanie np. w wyniku: pożaru, wybuchu, na skutek uderzenia pioruna, huraganu, zalania, powodzi, gradu, kolizji sprzętu rolniczego z człowiekiem, zwierzęciem, kradzieży itd.

W przypadku posiadania Agro casco, na właścicielu maszyny nie spoczywa obowiązek posiadania dodatkowych zabezpieczeń na własną rękę, do których można zaliczyć monitoring czy też różne rodzaje alarmu. Dodatkową zaletą tego ubezpieczenia jest fakt, że można wykupić ochronę nawet na krótki okres czasu, kiedy na przykład maszyny będą wykonywały swoją pracę. Rolnik może także ubezpieczyć jednorazowo kilka maszyn jednocześnie.

Jaki sprzęt zabezpiecza Agrocasco?

Ten rodzaj ubezpieczenia jest całkowicie dobrowolny i zabezpiecza sprzęt w wielu sytuacjach – w momencie ich użytkowania w gospodarstwie, przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy na terenie kraju, a także w chwili postoju.

Agrocasco obejmuje wszystkie maszyny niezbędne do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, do których zaliczają się:

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z Agrocasco? Szczegółowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zastanawiasz się, kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Warunkiem uzyskania kwoty z odszkodowania jest przechowywanie maszyn i pojazdów w należyty sposób, czyli w pomieszczeniu, które jest specjalnie przeznaczone do tego celu. Istotny dla ubezpieczyciela jest również fakt, czy w maszyny były odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli drzwi do pomieszczenia, w którym są one przechowywane, nie były dobrze zamknięte lub gdy w stacyjce pojazdu znajdował się kluczyk, firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku wypłacić poszkodowanemu odszkodowania. Jeżeli maszyny przechowywane są na zewnątrz, warunkiem ewentualnego otrzymania odszkodowania jest przetrzymywanie ich na ogrodzonym terenie, który posiada bramy zamknięte na kłódkę.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w momencie, gdy właściciel sprzętu użytkował go niewłaściwie z jego przeznaczeniem, będąc pod wpływem środków odurzających bądź gdy umyślnie wyrządzi on szkodę. Z odmową można się spotkać również wtedy, gdy szkoda oszacowana zostanie na mniej niż 200 złotych.

Szczegółowy zakres oraz warunki ubezpieczenia Agrocasco powinno zawsze zostać ustalone z firmą ubezpieczeniową. Zanim zdecydujesz się na ten rodzaj ubezpieczenia, przed podpisaniem umowy dowiedz się, do czego zobowiązywać cię będzie umowa oraz poznaj dokładne okoliczności, które uniemożliwią wypłatę odszkodowania.

Jak wyglądają sumy ubezpieczeń Agrocasco?

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, do jakiej odpowiada firma ubezpieczeniowa i zdecydowanie warto, aby odpowiadała ona kwocie wartości przedmiotu podlegającemu ubezpieczeniu.  Limity w Agrocasco określają, jaką kwotę maksymalnie firma ubezpieczeniowa jest w stanie wypłacić poszkodowanemu, niekiedy określając jej wartość w procentach. Suma ubezpieczenia jest jedną z najważniejszych kwestii, w której należy się dokładnie rozeznać przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem.

Czy warto posiadać ubezpieczenie Agrocasco?

Prowadzenie działalności związanej z rolnictwem to często duże ryzyko, stąd również konieczność posiadania przez jej właścicieli OC rolnika. Klęski żywiołowe, w skutek których sprzęt ulegnie zniszczeniu lub jego kradzież może spowodować przestój w pracy, co przełoży się rosnące długi. Zakup nowego sprzętu może być również problematyczny, niekiedy wręcz niemożliwy do zrealizowania. Równie trudna sytuacja pojawia się w momencie, gdy szkoda dotknie osoby trzecie, które zażądają często kosztownego odszkodowania.

Chociaż Agrocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, warto się na nie zdecydować. Posiadając je będziesz mieć duże wsparcie w przypadku, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub zdarzy się awaria sprzętu. Wypłata odszkodowania pozwoli ci na naprawę maszyny lub zakup nowej, dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się nieprzewidzianymi, często wykraczającymi ponad twoje możliwości wydatkami. Ubezpieczyciel może również zaoferować ci sprzęt zastępczy, jeżeli jest on ci niezbędny do prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych - oferta

Prowadzenie działalności związanej z rolnictwem to często duże ryzyko, stąd również konieczność posiadania przez jej właścicieli OC rolnika. Klęski żywiołowe, w skutek których sprzęt ulegnie zniszczeniu lub jego kradzież może spowodować przestój w pracy, co przełoży się rosnące długi. Zakup nowego sprzętu może być również problematyczny, niekiedy wręcz niemożliwy do zrealizowania. Równie trudna sytuacja pojawia się w momencie, gdy szkoda dotknie osoby trzecie, które zażądają często kosztownego odszkodowania.

Chociaż Agrocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, warto się na nie zdecydować. Posiadając je będziesz mieć duże wsparcie w przypadku, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub zdarzy się awaria sprzętu. Wypłata odszkodowania pozwoli ci na naprawę maszyny lub zakup nowej, dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się nieprzewidzianymi, często wykraczającymi ponad twoje możliwości wydatkami. Ubezpieczyciel może również zaoferować ci sprzęt zastępczy, jeżeli jest on ci niezbędny do prowadzenia działalności.

Sprawdź też naszą ofertę na: