Vleasing.pl

Ubezpieczenie OC adwokata

Adwokat jest osobą zaufania publicznego, która wykonując swój zawód, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Wynika to z faktu, że wszelkie popełnione przez niego błędy czy zaniechania w zakresie prowadzonych spraw, mogą mieć poważne w skutkach konsekwencje dla osób korzystających z jego usług. Z tego powodu ustawodawca chcąc zabezpieczyć interesy takich ludzi, wprowadził przepisy, które narzucają na adwokatów obowiązek wykupienia zawodowego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zapewnia ochronę Twojego biznesu przed konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi, za szkody wyrządzone w skutek popełnionych błędów w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Renomowany partner ubezpieczeniowy

Za ochronę odpowiada renomowane polskie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Opcja płatności ratalnej

Oferujemy możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty, bez dodatkowych opłat.

Zminimalizowane ryzyko finansowe

Wszelkie koszty pokrywa ubezpieczyciel, zapewniając finansowe bezpieczeństwo adwokata.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata - zapytaj o ofertę

Jeśli planujesz zakup takiej polisy, już teraz wypełnij formularz na stronie. Następnie poczekaj na kontakt doświadczonego doradcy, który biorąc pod uwagę Twoje indywidualne potrzeby oraz ryzyko, jakie ponosisz w wykonując zawód adwokata, zaproponuje najlepsze ubezpieczenie OC. 

1. Dane ubezpieczanego

Imię i nazwisko:
Field is required!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
Field is required!
Dodatkowe ubezpieczenie na życie:
 • --- wybierz opcję ---
 • Tak
 • Nie
Field is required!
Wykonywany zawód:
Field is required!
Suma gwarancyjna:
 • --- wybierz sumę gwarancyjną ---
 • 50 000
 • 100 000
 • 200 000
 • 300 000
 • 500 000
 • powyżej 1 mln
Field is required!
Data rozpoczęcia ubezpieczenia:
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!

Czym jest OC adwokata?

Niezależnie od tego, na rzecz kogo świadczysz usługi adwokackie, mając tę polisę zabezpieczasz się na wypadek ewentualnych roszczeń ze strony tych osób. Jeśli w związku z wykonywaniem przez Ciebie pracy ktoś zostanie poszkodowany, z OC adwokata wypłacone zostaną rekompensaty.

Co bardzo istotne, ubezpieczenie to obejmuje zarówno odszkodowania, jak i koszty związane z:

Pamiętaj, że każdy adwokat mający własną działalność gospodarczą lub prowadzący współpracę z inną kancelarią ma obowiązek wykupienia polisy OC.

Jak kupić ubezpieczenie od ryzyka zawodowego?

Chcąc wykupić tego rodzaju ubezpieczenie, należy posiadać uprawnienia do wykonywania danego zawodu, o ile jest to wedle przepisów w konkretnym przypadku wymagane. W niektórych przypadkach wystarczy, że osoba ukończyła szkołę zawodową, praktyki zawodowe bądź odpowiednie kursy.

1. Oblicz składkę

Na naszej stronie w łatwy sposób obliczysz składkę dla każdego ubezpieczenia.

2. Wypełnij formularz

Wybierz pakiet ubezpieczenia, uzupełnij formularz o wymagane dane i czekaj na kontakt.

3. Porównaj oferty

Skontaktujemy się z Tobą. Nasz specjalista pozwoli Ci wybrać dla siebie najlepsze ubezpieczenie na rynku.

4. Otrzymasz polisę

Wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu. Polisę otrzymasz na wskazany adres mailowy.

Jaki dokładnie jest zakres ubezpieczenia OC dla adwokata?

Ponieważ jest to polisa obowiązkowa, ustawa normuje kwestie związane z zakresem ochrony, jaki ma zapewniać. Co do zasady, OC obejmuje wszelkie szkody, do których doszło z winy zaniedbań adwokata, popełnienia przez niego błędów czy nawet zaniechania świadczenia usług. Co ważne, odpowiedzialność cywilna obejmuje także szkody spowodowane czynami niedozwolonymi, a więc złamaniem przez adwokata prawa.

Zgodnie z przepisami każde zdarzenie dla polisy ubezpieczeniowej musi być zabezpieczone na kwotę 50 tysięcy euro. Jest to kwota minimalna, którą w razie potrzeby można podnieść i zawsze warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Wypełnij formularz na stronie, aby porozmawiać z doradcą, który analizując Twoją sytuację zapewni najlepsze ubezpieczenie gwarantujące Ci możliwie najszerszą ochronę!

Korzystne oferty cenowe

Nasza oferty zaczynają się już od 100 zł za roczną polisę dla adwokatów.

Rozszerzenie zakresu ochrony

Umożliwiamy ochronę również na przypadki naruszenia praw pacjenta oraz jego dóbr osobistych.

Możliwość wyboru limitu

Proponujemy różne limity gwarancyjne, zaczynając od 50 tys. zł do maksymalnie 1 mln zł.

Rozważ rozszerzenie swojego ubezpieczenia OC

Decydując się na zakup ubezpieczenia OC, warto pamiętać, że minimalna suma gwarancyjna to jedynie podstawowa ochrona. Aby w pełni zabezpieczyć swoją działalność, zalecamy rozważenie dodatkowych opcji, które mogą znacząco rozszerzyć zakres Twojej ochrony. Oferujemy specjalnie przygotowane pakiety, dostosowane do specyfiki pracy adwokackiej, które obejmują ochronę przed utratą ważnych dokumentów, takich jak akta sądowe czy umowy. Pakiety te chronią również przed skutkami nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy, zabezpieczając zarówno Ciebie, jak i Twoich pracowników przed finansowymi konsekwencjami wypadków. Dodatkowo, w razie konfliktów sądowych lub roszczeń, zapewniamy wsparcie prawne, które pomoże rozwiązać spory bez dodatkowych stresów i kosztów.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dostosować polisę do indywidualnych potrzeb, zapewniając najszerszą możliwą ochronę i spokój umysłu w trakcie wykonywania Twoich zawodowych obowiązków.

starszy specjalista ds ubezpieczen

Kiedy powstaje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC adwokata?

Kwestie te normuje stosowna ustawa, a konkretniej zapisy Prawa o adwokaturze. Zgodnie z nimi każda osoba, która zostanie wpisana na oficjalną listę adwokatów, ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC w terminie do 30 dni. Co więcej, okres ten może być krótszy, gdyż zgodnie z przepisami polisę taką należy mieć już w dniu rozpoczęcia pracy w tym zawodzie.

Oczywiście pamiętaj, że obowiązkiem posiadania tego ubezpieczenia objęci są wyłącznie adwokaci czynni zawodowo. Jeśli więc nie świadczysz usług w tym zakresie, np. będąc emerytem, nie musisz kupować polisy OC.

Oblicz swoją składkę na ubezpieczenie OC zawodowe

Pomożemy Ci znaleźć najlepsze dostępne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dopasowane do Twojej specyfiki zawodowej. Dbamy o naszych klientów przez cały czas trwania polisy – zajmiemy się wszystkimi formalnościami i zagwarantujemy najkorzystniejsze warunki. Skorzystaj z naszej intuicyjnej platformy online: wystarczy, że określisz swój zawód, sprawdzisz stawkę i wykupisz polisę, wszystko to bez wychodzenia z domu i w zaledwie kilka minut!

FAQ – pytania o OC adwokata

Biorąc pod uwagę podstawowe ubezpieczenia OC adwokatów, a więc takie zapewniające minimalną ochronę zgodnie z zapisami ustawy, ceny uzależnione są wyłącznie od ofert konkretnych ubezpieczycieli. Oczywiście jeśli zdecydujesz się podnieść sumę ubezpieczeniową czy wykupić dodatkowe pakiety ochrony, składka za polisę odpowiednio wzrośnie.

Jakie są wymogi Rady Adwokackiej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Rada Adwokacka, na mocy przepisów ustalonych przez Ministra Finansów, wymaga, aby każdy adwokat posiadający prawo do wykonywania zawodu miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Polisa ta musi być zawarta w ciągu 30 dni od dnia uzyskania wpisu na listę adwokatów, a jej zakres i suma gwarancyjna mają być zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi przez prawo.

Jakie zdarzenia są pokrywane przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oferowane przez PZU dla adwokatów?

Ubezpieczenie OC oferowane przez PZU dla adwokatów pokrywa szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych. Obejmuje to błędy prawne, omyłki w dokumentacji oraz inne niedbalstwa, które mogą prowadzić do finansowych roszczeń klientów.

Czym różnią się warianty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostępne dla adwokatów?

Warianty ubezpieczenia OC mogą różnić się zakresem ochrony, sumą gwarancyjną oraz dodatkowymi pakietami, takimi jak ochrona prawna czy NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków). Każdy adwokat powinien wybrać wariant, który najlepiej odpowiada specyfice jego praktyki prawniczej i poziomowi ryzyka zawodowego.

Jakie są konsekwencje niewykonania obowiązku wykupienia OC przez adwokata?

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może skutkować sankcjami administracyjnymi nałożonymi przez Okręgową Radę Adwokacką, a także osobistą odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone w ramach wykonywania zawodu. To może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.

Jak należy postępować przy zgłaszaniu szkody wynikającej z działalności adwokackiej?

W przypadku wystąpienia szkody, adwokat powinien jak najszybciej zgłosić to zdarzenie swojemu ubezpieczycielowi, najlepiej w formie elektronicznej (mailowo) lub pisemnie. Należy dostarczyć wszelkie dostępne dowody, które mogą pomóc w ocenie sytuacji, takie jak dokumentacja prawna, świadectwa lub zeznania świadków. Ubezpieczyciel może również wymagać dodatkowych informacji lub prowadzić własne dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z OC adwokata?

Każdy klient ubezpieczonego adwokata otrzyma odszkodowanie, jeśli w wyniku sposobu realizacji przez niego pracy czy zaniechania jej wykonania, będzie on poszkodowany. Co bardzo istotne, dotyczy to także szkód wyrządzonych przez osoby działające na polecenia adwokata – warunkiem jest to, że zostały one w oficjalny sposób zatrudnione (umowa o pracę, zlecenie bądź dzieło).

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Jak w przypadku każdej polisy, ubezpieczyciel z pewnością odmówi wzięcia odpowiedzialności za szkody, do których doszło w wyniku rażących zaniedbań obowiązków adwokata. Ich likwidacją nie zajmie się także w przypadku, gdy były one efektem działań celowych – np. próba wyłudzenia odszkodowania. Dotyczy to zarówno szkód spowodowanych przez samego adwokata, jak i jego pracowników (w tym praktykantów czy aplikantów).

Jednocześnie w umowie każdego takiego ubezpieczenia znajduje się tzw. lista wyłączeń. Obejmuje ona zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności. Mogą być one różne, jednak praktycznie zawsze z polisy OC nie zostaną wypłacone odszkodowania:

 • poszkodowanym będącym spokrewnionym bądź spowinowaconym z adwokatem albo pozostającym z nim w nieformalnym związku (obejmuje to także wspólników mecenasa, a więc np. osoby, z którymi prowadzi kancelarię),
 • jeśli w momencie wystąpienia szkody adwokat nie miał uprawnień do wykonywania zawodu lub były one czasowo zawieszone,
 • gdy do szkód doszło z przyczyn niezależnych od adwokata (np. działania wojenne, zamieszki czy akty terroru).

Jakie korzyści przynosi adwokatom ubezpieczenie OC?

Oczywiście obowiązkiem wszystkich osób pracujących w tym zawodzie jest posiadanie tego ubezpieczenia, jednak warto je mieć również dla własnego spokoju. Główna korzyść to w tym przypadku bezpieczeństwo i, co za tym idzie, możliwość komfortowego prowadzenia działalności adwokackiej. Zaletą jest także ochrona odpowiedzialności cywilnej pracowników kancelarii zarówno w zakresie popełnionych przez nich błędów, jak i wystąpienia wypadków, na których zawsze są narażeni.

Jednocześnie pamiętaj, że adwokat posiadający ubezpieczenie OC zyskuje także w oczach klientów. Staje się bardziej wiarygodny, co przekłada się na wzrost zainteresowania jego usługami i tym samym realną szansę na uzyskiwanie wyższych przychodów.

Z jakim kosztem wiąże się zakup ubezpieczenia OC dla adwokata?

Biorąc pod uwagę podstawowe ubezpieczenia OC adwokatów, a więc takie zapewniające minimalną ochronę zgodnie z zapisami ustawy, ceny uzależnione są wyłącznie od ofert konkretnych ubezpieczycieli. Oczywiście jeśli zdecydujesz się podnieść sumę ubezpieczeniową czy wykupić dodatkowe pakiety ochrony, składka za polisę odpowiednio wzrośnie.

W efekcie jednoznacznie określenie, ile kosztuje takie ubezpieczenie, jest niemożliwe, gdyż wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeśli chcesz precyzyjnie poznać cenę, już teraz wypełnij formularz na stronie. Bardzo szybko odezwie się doradca, który po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami oraz przeanalizowaniu ryzyka zawodowego, przygotuje zestawienie najlepszych ofert ubezpieczeniowych. Będą to polisy relatywnie tanie i jednocześnie zapewniające szeroką ochronę.

Pamiętaj, że wydatek związany z zakupem OC dla adwokata jest tylko ułamkiem kwoty, jaką będziesz musiał wyłożyć z własnej kieszeni na likwidację ewentualnych szkód. Kupując takie ubezpieczenie zarówno chronisz interesy klientów, jak i dbasz o własne bezpieczeństwo finansowe!

Sprawdź też naszą ofertę na: