Vleasing.pl

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, każdy przedsiębiorca, który prowadząc działalność świadczy usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowym, musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, które należy wykupić nie później niż dzień przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Jakie korzyści niesie za sobą ubezpieczenie biura rachunkowego?

Możliwość rozszerzania ochrony w dowolny sposób, między innymi w zakresie sumy ubezpieczeniowej oraz dodatkowych czynności, które realizowane są w ramach prowadzonej działalności;
Duże zniżki w przypadku chęci kontynuacji polisy, w przypadku braku posiadanych szkód w ostatnich latach;
  Możliwość rozłożenia opłaty rocznej za ubezpieczenie na korzystne i wygodne raty;
Atrakcyjne pakiety ubezpieczeń grupowych, przeznaczonych dla pracodawców, co powala podwyższyć status jako pracodawcy.
Jeszcze większej ilości korzyści możesz uzyskać, korzystając z naszej pomocy - wypełnij formularz dostępny na naszej stronie, a nasi doradcy przygotują dla ciebie najlepszą ofertę polisy OC.

Obowiązkowe OC biura rachunkowego - formularz

Z nami ubezpieczysz swoje biuro rachunkowe już od 300 zł netto / rok. Wypełnij formularz i oblicz składkę. Wysokość składki za ubezpieczenie OC biura rachunkowego obliczana jest indywidualnie.

1. Dane ubezpieczanego

Imię i nazwisko:
Field is required!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
Field is required!
Dodatkowe ubezpieczenie na życie:
 • --- wybierz opcję ---
 • Tak
 • Nie
Field is required!
Wykonywany zawód:
Field is required!
Suma gwarancyjna:
 • --- wybierz sumę gwarancyjną ---
 • 50 000
 • 100 000
 • 200 000
 • 300 000
 • 500 000
 • powyżej 1 mln
Field is required!
Data rozpoczęcia ubezpieczenia:
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!
Concentrated businessman analyzing graphs in his office at computer.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych powinien posiadać każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność i świadczy usługi z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązkowe OC posiadać muszą również wspólnicy spółek cywilnych, którzy związane z są z omawianą branżą. Ponieważ spółka nie może być objęta ubezpieczeniem, zachodzi konieczność, aby każdy z jej członków wykupił polisę osobno.

Obowiązku takiego nie mają jedynie biura prowadzące wyłącznie księgi przychodów i rozchodów, a także biura wypełniające deklaracje podatkowe, nie posiadając jednocześnie uprawnień między innymi doradcy podatkowego.

Mimo braku konieczności posiadania OC, mając na względzie ryzyko zawodowe, warto jednak zaopatrzyć się w dobrowolną polisę. Wykupić mogą ją również osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem – warto pamiętać, że w tym przypadku suma ubezpieczenia wynosi 10 000 euro, co w razie poważnej szkody może nie wystarczyć na jej całkowite pokrycie. Wykupując OC dobrowolne, można w prosty sposób zwiększyć kwotę ubezpieczenia, zapobiegając tym samym sytuacji, w której szkody trzeba będzie pokryć z własnych środków.

Zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców za różnego rodzaju szkody, które powstały w skutek działania bądź zaniechania osoby ubezpieczonej, w związku z wykonywanym zawodem i podczas trwania umowy ubezpieczenia.

Wykupując ubezpieczenie dla biura rachunkowego upewnij się, że obowiązkiem objęta jest cała twoja działalność – przypomnijmy, że dotyczy on dość wąskiego zakresu. Wiele branż traktuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencjonowanie rachunkowości, przygotowywanie deklaracji podatkowych czy wparcie w zakresie podatków jako usługi dodatkowe, przez co obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje je ochroną w niewielkim stopniu. W takim przypadku, kiedy wyniknie jakaś szkoda, może okazać się, że odszkodowanie nie zostanie ci przyznane.

Najlepszym zabezpieczeniem dla przedsiębiorców będzie więc wykupienie dodatkowej polisy – na naszej stronie możesz skorzystać z naszego formularza, dzięki któremu otrzymasz od nas propozycję ubezpieczenia idealnie dopasowaną do twoich potrzeb. Oddając sprawy w ręce profesjonalistów, nie będziesz już dłużej martwić się, że ochrona, którą posiadasz, może być niewystarczająca.

Ile kosztuje OC biura rachunkowego?

Biorąc pod uwagę fakt, że towarzystwa ubezpieczeniowe obliczają stawki według własnych wytycznych, jednoznaczna odpowiedź na to pytanie może być problematyczna. Kwoty za obowiązkowe ubezpieczenie OC rachunkowego zaczynają się z reguły od ok. 300 – 400 zł rocznie.

Ustawodawca określa jedynie minimalną sumę wartości ubezpieczenia, która w odniesieniu do jednego zdarzenia, objętego umową ubezpieczenia, zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania usług z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego, wynosząc tym samym:

15 000 euro, jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego,
10 000 euro, jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
5 000 euro, jeżeli przedmiotem działalności są jedynie czynności doradztwa podatkowego.

Warto również podkreślić, że do przeliczenia sumy ubezpieczenia brany jest pod uwagę średni kurs NBP, który ogłoszony zostaje pierwszy raz w danym roku kalendarzowym.

Szukając ubezpieczenia dla swojego biura rachunkowego, najlepszym wyjściem jest porównanie jak największej ilości ofert towarzystw ubezpieczeniowych, co pozwoli ci znaleźć najtańszą polisę dopasowaną do twoich osobistych potrzeb.

Kara i sankcje za brak polisy OC dla biura rachunkowego

Jak już wspomnieliśmy, istnieje prawny obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla osób, które świadczą usługi w zakresie prowadzenia usług księgowych. Co jednak, jeśli zapomnimy o tym obowiązku ubezpieczenia?

Tak samo jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych, brak polisy OC biura rachunkowego wiąże się z sankcjami karnymi, do których zaliczając się grzywna, a nawet kara w postaci ograniczenia wolności.

Kara pieniężna wymierzana jest w stawkach dziennych, w przypadku których dzienna stawka nie może być niższa od 10zł ani wyższa niż 2 000zł. Natomiast w przypadku kary ograniczenia wolności, okres ten może obejmować od 1 miesiąca do 1 roku.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu biur rachunkowych, księgowych 

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Jakich szkód nie obejmuje OC biura rachunkowego?

Ubezpieczenie biura rachunkowego nie obejmuje jednak niektórych przypadków.
Do tego rodzaju szkód wliczają się:

 • Utrata, uszkodzenie bądź zniszczenie mienia przez osobę ubezpieczoną osoby z nią spokrewnionej oraz powinowatemu w tej samej linii bądź stopniu, a także osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi oraz osobie żyjącej na co dzień wspólnie z ubezpieczonym;
 • Szkody wyrządzone przez osobę ubezpieczoną, która pozbawiona została uprawnień do wykonywania zawodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda wystąpiła przed ich utratą;
 • Konieczność pokrycia kosztów kar umownych;
 • Szkody powstałe w wyniku działań wojennych, terrorystycznych oraz zamieszek.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie OC biura rachunkowego?

Fakt, że na biurze rachunkowym spoczywa prawny obowiązek posiadania tego rodzaju polisy sprawia, że większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada taki produkt w swojej ofercie, ułatwiając tym samym biuro swobodny wybór najlepszej opcji.

Podczas poszukiwań warto jednak mieć na uwadze wartość składki, jaką firma będzie musiała zapłacić na ubezpieczenie. Ubezpieczyciele określają ją na podstawie ewentualnego ryzyka, incydentów występujących w przeszłości oraz wielu innych czynników, jednak niezależnie od tego, można spotkać się z wyższymi i niższymi stawkami.

Zdecydowanie powinno się jednak zwracać uwagę możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej oraz to, czy istnieje szansa na rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkową ochronę, obejmująca również obszar kadrowo-płacowy, który nie jest uwzględniony w obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

Jest to szczególnie pomocna opcja dla firm działających głównie w zakresie procesów kadrowych, jak i biur rachunkowych zajmujących się większymi klientami. Dodatkowe ubezpieczenie przyda się z pewnością także biurom prowadzącym rozliczenia klientom według księgowości uproszczonej.

Najlepsze ubezpieczenie OC biur rachunkowych

W naszej ofercie znajdziesz polisy na obowiązkowe ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców, prowadzących usługi księgowe oraz podatkowe oraz ubezpieczenia rozszerzające.

Wszystko możesz załatwić w wygodny sposób, nie ruszając się z domu. Wysyłając wniosek online, otrzymasz od nas propozycję korzystnego ubezpieczenia z atrakcyjną kwotą składki i wygodnymi dla ciebie warunkami umowy. Skontaktuj się z nami już dziś i ubezpiecz swoje biuro rachunkowe kompleksowo!

Sprawdź też naszą ofertę na: