Vleasing.pl

Ubezpieczenie OC geodety

Ubezpieczenie OC zawodowe to ubezpieczenia skierowane do wszystkich osób, które posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe do wykonywania czynności w zakresie geodezji oraz przedsiębiorców, których dziedzina ta dotyczy. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla geodety:

Pozwala uchronić geodetę przed roszczeniami ze strony osób trzecich, powiązanych ze szkodami, które wynikły w momencie wykonywania obowiązków zawodowych geodety.
Pełni funkcję ochronną, pokrywając koszty obrony sądowej, powołania biegłych oraz rzeczoznawców.
Ochrona ubezpieczeniowa może zostać dobrana indywidualnie do wykonywanych czynności zawodowych .
Pozwala uchronić za szkody wyrządzone osobom trzecim (ochrona może zostać rozszerzona o szkody powstałe na terenie krajów UE itd.)
Ulega rozszerzeniu o szkody dokonane przez podwykonawców ubezpieczającego.
Obejmuje szkody, które wiążą się ze stratami finansowymi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla geodety - oferta

Szukasz najlepszej oferty na OC zawodowe dla geodety? Zapraszamy do wypełnienia naszego formularza. Geodeta to zawód z dużą odpowiedzialnością, więc warto dokonać odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem zawodu.

1. Dane ubezpieczanego

Imię i nazwisko:
Field is required!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
Field is required!
Dodatkowe ubezpieczenie na życie:
  • --- wybierz opcję ---
  • Tak
  • Nie
Field is required!
Wykonywany zawód:
Field is required!
Suma gwarancyjna:
  • --- wybierz sumę gwarancyjną ---
  • 50 000
  • 100 000
  • 200 000
  • 300 000
  • 500 000
  • powyżej 1 mln
Field is required!
Data rozpoczęcia ubezpieczenia:
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!

Ubezpieczenia OC dla geodety

Ustawowym obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC objęte są zawody, które cechuje wysokie ryzyko spowodowania błędu bądź szkody, związane z wykonywaniem niezbędnych prac. Mimo dużego ryzyka zawodowego oraz częstych roszczeń ze strony osób trzecich, kierowanych w stronę biur geodezyjnych, zawód ten nie jest objęty przymusem posiadania ubezpieczenia. Jednak ze względu na formę wykonywanej pracy, warto zaopatrzyć się dobrowolnie w polisę OC, która w razie potrzeby skutecznie uchroni przez odpowiedzialnością cywilną.

Dlaczego jest to tak ważne? Kwoty odszkodowań mogą być na tyle wysokie, że przewyższą zyski z wykonywanej pracy. Posiadanie polisy OC stanowi w tym przypadku istotne zabezpieczenie, gdyż w przypadku wystąpienia błędu podczas pracy lub spowodowania w chwili jej trwania szkody, zostają one naprawione przez firmę ubezpieczeniową.

ubezpieczenie oc geodety obraz 2
ubezpieczenie oc geodety obraz 1

Ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego

Każde przedsiębiorstwo, które świadczy usługi z zakresu geodezji, aby sprawnie funkcjonować, musi posiadać na swoim wyposażeniu specjalistyczny sprzęt. Urządzenia niezbędne do wykonywania szczegółowych pomiarów wiążą się z bardzo wysokimi kosztami, z tego też względu jego ubezpieczenie jest praktycznie niezbędne – istotne jest jednak, aby było ono skuteczne. Jednym z najważniejszych zakresów jest ochrona sprzętu geodezyjnego oraz oprogramowania według wartości odtworzeniowej, starszych urządzeń oraz sprzętu przenośnego.

Niezwykle istotne są również ubezpieczenie na wypadek wszelkich szkód, które powstały wskutek niemożliwych do przewidzenia działań, do których zaliczają się między innymi kradzież bądź pożar, jak i ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z winy podwykonawców.

W naszej firmie uzyskasz polisę dedykowaną specjalnie geodetom, dzięki czemu zyskasz niezbędną ochronę oraz wsparcie w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody. Wiemy, z jakim ryzykiem mierzysz się każdego dnia, dlatego też nasza oferta została skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić twojej firmie pełne bezpieczeństwo.

Kiedy można liczyć na wypłatę świadczenia?

Niezbędnym warunkiem do otrzymania świadczenia z tytułu polisy w przypadku szkody wynikającej z wykonywania prac geodezyjnych, jest wina geodety – celem ubezpieczenia jest ochrona przez popełnieniem błędu, nieodpowiednim zachowaniem bądź zaniechaniem obowiązków, przez osoby wykonujące pracę. Z odmową wypłaty świadczenia można spotkać się wyłącznie w przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie jest w stanie udowodnić trwałej szkody w majątku osoby trzeciej, która wystąpiła o odszkodowanie bądź w sytuacji, kiedy szkoda nie ma bezpośredniego związku z usługami świadczonymi przez geodetę.

Oblicz składkę na ubezpieczenie OC zawodowe dla geodety

Jeśli szukasz najlepszej oferty na OC zawodowe – zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą.
Znajdziemy dla Ciebie polisę z odpowiednim zakresem ochrony oraz najlepszą ceną.

Sprawdź też naszą ofertę na: