Vleasing.pl

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Przedmiotem ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za ewentualne wyrządzone szkody w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Kwota za obowiązkowe ubezpieczenie OC zaczyna się już od 320 zł netto / rok.

Postaw na najlepszą polisę OC zarządcy nieruchomości w korzystnej cenie!

Rozpoczynasz nową ścieżkę zawodową jako zarządca nieruchomości? Wybierz właściwe ubezpieczenie, które zapewni ci kompleksową ochronę w zamian za najniższą składkę!

Cała procedura jest niezwykle prosta – wypełnij formularz dostępny na naszej stronie i prześlij nam potrzebne informacje.
Nasz zespół dopasuje do twoich wymagań jak najlepszy zakres ochrony, wysyłając ci zestawienie najlepszych ofert ubezpieczenia.

Nasze doświadczenie to gwarancja twojego bezpieczeństwa, dlatego skontaktuj się z nami już dzisiaj!

OC zarządcy nieruchomości - formularz

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości chroni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.

1. Dane ubezpieczanego

Imię i nazwisko:
Field is required!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
Field is required!
Dodatkowe ubezpieczenie na życie:
  • --- wybierz opcję ---
  • Tak
  • Nie
Field is required!
Wykonywany zawód:
Field is required!
Suma gwarancyjna:
  • --- wybierz sumę gwarancyjną ---
  • 50 000
  • 100 000
  • 200 000
  • 300 000
  • 500 000
  • powyżej 1 mln
Field is required!
Data rozpoczęcia ubezpieczenia:
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!
Businessman or real estate agent ready to discuss business and stands with tablet computer against new building

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należą podejmowanie właściwych decyzji, jak i dokonywanie czynności, które wiążą się z zapewnieniem rozsądnej gospodarki powierzoną mu nieruchomością lub jej częścią.

Z tego względu, zarządca musi dbać o odpowiednie gospodarowanie finansami i majątkiem trwałym związanych z daną nieruchomością oraz bezpieczeństwo użytkowania, jak i jej właściwą eksploatację. Do zadań głównych należą również dbanie o gospodarkę energetyczną, uwzględniając przy tym przepisy prawa energetycznego, administrowanie nieruchomością, a także utrzymanie jej w należytym stanie, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ryzyko związane z zarządzaniem nieruchomością

Zarządca nieruchomości musi liczyć się w ryzykiem, jakie niesie za sobą jego zawód. Pełniąc obowiązki zawodowe, można zmierzyć się z wieloma niebezpiecznymi zdarzeniami, takimi jak pożar czy awarie sprzętów znajdujących się na terenie nieruchomości, wynikających z braku przeglądu bądź ich niewłaściwego użytkowania.

Wspominając o niebezpiecznych sytuacjach, należy również wymienić nieodpowiednio wykonane prace serwisowe oraz remontowe, wypadki wynikające z braku odpowiedniego zabezpieczenia remontowanego miejsca, a także powstanie szkody w wyniku niewywiązania się podwykonawcy z czynności zleconych w zawartej z nim umowie.

Powyżej przedstawione zostały jedynie niektóre przypadki, z jakimi do czynienia może mieć zarządca nieruchomości podczas wykonywania swojej pracy. Każde zdarzenie może narazić zarządcę na ogromne straty materialne, co w efekcie może doprowadzić do poważnych problemów finansowych, w tym niewypłacalności.

Przykładowe roszczenia, które wspólnota może wysunąć w stosunku do zarządcy nieruchomości

Do przykładowych roszczeń można zaliczyć między innymi:

Niewykonanie przeglądu instalacji gazowej w terminie, co doprowadziło do wykrycia nieszczelności bądź wybuchu gazu na terenie nieruchomości, skutkujące roszczeniami znacznie wykraczającymi poza kwotę minimalną ubezpieczenia,
Nieprzekazanie planów instalacji telekomunikacyjnych wykonawcom zajmującym się remontem sieci kanalizacyjnej na terenie nieruchomości, co spowodowało szkody szacowane na kilka milionów złotych, którymi w ostateczności obciążony może zostać zarządca posesji,
Wykonany niezgodnie ze standardami remont elewacji, wykonany przez firmę, która po wykonaniu usługi zniknęła z rynku, nie wywiązując się tym samym z obowiązków gwarancyjnych, doprowadzając do obciążenia zarządcy kosztami ponownego wykonania remontu w poprawny sposób.
Niegospodarne zarządzanie nieruchomością, nienależyte wykonanie obowiązków w związku z brakiem prowadzenia zarządu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i należytą starannością.
Niewłaściwe zarządzenie nieruchomością, złe prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej lub jej nienależyte prowadzenie.
Nie dopełnienie obowiązku lub też poruczenie do wykonania czynności, której nieumiejętne wykonanie wywołało niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

Jak widzisz – zarządca nieruchomości jest dosyć wymagającym zawodem, narażonym na wszelkiego rodzaju ryzyko. Powyżej wymieniliśmy jedynie przykładowe roszczenia, listę spokojnie można by było rozszerzyć do kilkuset punktów. 

OC zarządcy nieruchomości

Zawód zarządcy nieruchomości powinien być wykonywany szczególnie rzetelnie – wszelkie zaniedbania, spowodowane niekompetencją czy zaniechaniem działań, mogą skutkować powstaniem szkody zarówno materialnej, jak i osobowej.

W takiej sytuacji, posiadając polisę OC, zarządca nie musi wypłacać odszkodowania narażając swoje własne finanse, co pozwala uchronić przed stratami majątkowymi również członków własnej rodziny. Świadczenie to obejmuje jednak wyłącznie odpowiedzialność za czynności, które zostały zawarte w umowie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową, a przedsiębiorcą. 

OC zarządcy nieruchomości to obowiązkowe ubezpieczenie, które należy zawrzeć najpóźniej dzień przed rozpoczęciem działalności w charakterze zarządcy nieruchomości.

Co obejmuje OC zarządcy nieruchomości?

odpowiedzialność cywilną zarządcy za szkody, które powstały na skutek zaniechań oraz działań ubezpieczonego,
czynności wykonywane łącznie z osobami trzecimi, działającymi z polecenia ubezpieczonego, znajdującymi się pod jego nadzorem i działań osób trzecich,
obowiązkowy zakres z minimalną sumą gwarancyjną, wynoszącą 50 tysięcy euro w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń, w okresie maksymalnie 12 miesięcy.

Kara za brak OC zarządcy nieruchomości

Karą za brak obowiązkowego ubezpieczenia są sankcje podyktowane przez ustawodawcę – jeżeli zarządca nie posiada polisy, musi liczyć się z karą pieniężną, wynoszącą nawet dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Mając na względzie wysoką grzywnę oraz chcąc uniknąć odpowiedzialności materialnej w wielu przypadkach, warto zastosować się do obowiązku posiadania tego rodzaju polisy OC.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Ile wynosi suma gwarancyjna?

Chociaż minimalna suma gwarancyjna w przypadku tego rodzaju polisy wynosi 50 tysięcy euro, to w przypadku, gdy zarządca nadzoruje większą ilość obiektów, powinien przemyśleć wykupienie polisy opiewającej na znacznie wyższe kwoty, sięgające nawet kilku milionów euro.

Ponieważ składki nie należą do najtańszych, zdecydowanie warto z tego względu dokładnie oszacować koszt ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że ubezpieczeniem objęte są również błędy popełnione przez asystentów, zatrudnionych przez zarządcę.

Jakie dane trzeba podać w celu wykupienia polisy na obowiązkowe OC?

W celu zawarcia umowy OC, należy podać takie dane jak: dane osobowe, adres działalności oraz NIP bądź REGON, datę uzyskania licencji oraz datę rozpoczęcia pracy jako zarządca nieruchomości i liczbę szkód, jakie powstały z winy zarządcy w ciągu ostatniego roku.

Na ile OC zarządcy nieruchomości zabezpiecza zarządcę?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala przenieść na ubezpieczyciela odpowiedzialność za szkody, które wyrządzone zostały podczas wykonywania przez zarządcę nieruchomości swoich obowiązków zawodowych, uwzględniając sumę gwarancyjną zawartą w umowie polisy. Jeżeli suma szkód przekracza zaś umowną wartość, wyrównanie różnicy leży jednak po stronie zarządcy. Z tego też względu wiele osób decyduje się na znaczne przekroczenie określonej przez Rozporządzenie Ministra Finansów minimalnej kwoty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Postaw na obowiązkowe ubezpieczenie OC lub rozszerz dobrowolnie ubezpieczenie.
Pomożemy w znalezieniu najlepszego zakresu ochrony oraz polisy.

Sprawdź też naszą ofertę na: