Vleasing.pl

Ubezpieczenie u leasingodawcy – czy warto?

Leasing to opcja finansowania chętnie wybierana przez posiadaczy zarówno małych, jak i dużych firm. Ze względu na fakt, że użytkowany przedmiot podczas trwania umowy pozostaje własnością leasingodawcy, jego ubezpieczenie staje się koniecznością. Chociaż to klient ponosi związane z polisą koszty, wiele osób automatycznie godzi się na skorzystanie z ubezpieczenia oferowanego przez firmę leasingową. Czy jednak ubezpieczenie u leasingodawcy jest opłacalne? Więcej na ten temat dowiesz się w poniższym artykule.

Po co ubezpieczać przedmiot w leasingu?

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu stanowi ochronę nie tylko dla leasingodawcy, ale także dla leasingobiorcy. Umowa obejmuje zawsze konkretny okres oraz wartość, co zobowiązuje leasingobiorcę do terminowej  spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Nawet w przypadku wystąpienia różnego rodzaju niefortunnych zdarzeń, takich jak między innymi całkowita szkoda czy kradzież przedmiotu, nie zwalniają go one z tego obowiązku, mimo iż dalsze użytkowanie przedmiotu nie jest możliwe.

Prowadzi to często do obniżenia przychodu firmy, co jednocześnie może przekładać się na problemy z terminową spłatą rat leasingowych. Firma leasingowa ma prawo wypowiedzieć takiej sytuacji umowę ze skutkiem natychmiastowym, co wiąże się z dodatkowymi stratami dla klienta. Przy tego rodzaju zdarzeniach pomocne może okazać się ubezpieczenie zawarte u sprawdzonego partnera, które zagwarantuje wypłatę odszkodowania z polisy – dzięki temu możliwe będzie uregulowanie spraw z leasingodawcą. 

Ubezpieczenie GAP – czy warto je wykupić?

Ubezpieczenie od straty finansowej, w skrócie GAP (Guaranteed Asset Protection), dotyczy pojazdów, którym zapewnia ochronę od utraty ich wartości w wyniku powstałej szkody bądź w przypadku kradzieży. Jest to rodzaj ubezpieczenia korzystny zwłaszcza dla osób decydujących się na zakup samochodu na kredyt bądź biorących auto w leasing. Kiedy dojdzie do jednej z wyżej wymienionych sytuacji, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które odpowiadać będzie wartości pojazdu w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie.

Należy podkreślić, że jest to jednak tylko dodatkowa polisa zabezpieczająca przedmiot leasingu w razie jego uszkodzenia bądź kradzieży, gdyż kwota odszkodowania może nie pokrywać wszystkich kosztów i innych zobowiązań należnych w firmie leasingowej.  Ubezpieczenie GAP posiada różne odmiany, w tym fakturową, finansową, indeksową oraz CASCO, które różnią się od siebie przede wszystkim wysokością odszkodowania oraz sposobem jego wypłaty.

Pakiet ubezpieczeniowy u leasingodawcy - jak to wygląda?

ubezpieczenie u leasingodawcy czy warto obraz 1

Podczas trwania umowy, leasingodawca użycza klientowi dany przedmiot, w zamian za opłacanie ustalonych wcześniej rat. Zgodnie z warunkami umowy, klient musi dbać o niego w odpowiedni sposób, a także używać go w odpowiedni sposób. Wypadki losowe mogą zdarzyć się w każdej chwili, dlatego też leasingodawcy wymagają od swoich klientów odpowiedniego ubezpieczenia przedmiotu umowy, które będzie chronić od wszelkiego rodzaju ryzyk.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne, konieczne jest posiadanie obowiązkowej polisy OC, a także AC oraz NNW. W przypadku leasingu maszyn i różnego rodzaju urządzeń, polisa musi obejmować ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, wandalizmu, rabunku, a także klęsk żywiołowych. Do zalet takiego pakietu należy zaliczyć fakt, że stanowi on ochronę dla obu stron. Firma leasingowa bez problemu uzyska odszkodowanie, zaś leasingobiorca nie poniesie tego tytułu dodatkowych kosztów.

Większość firm leasingowych oferuje swoim klientom własne pakiety ubezpieczeniowe, jednak zawsze można też ubezpieczyć przedmiot na własną rękę.
W takim przypadku konieczna jest zgoda leasingodawcy, która wymaga weryfikacji wybranego przez klienta ubezpieczyciela, a także zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

Pakiet ubezpieczeniowy u leasingodawcy - zalety

Dlaczego leasingobiorcy nakłaniają do swojego ubezpieczenia?

Chociaż pakiety dealerskie mogą okazać się bardziej korzystne finansowo, zazwyczaj dzieje się tak tylko w ciągu pierwszego roku trwania umowy. Kolejne lata mogą wiązać się ze znacznie wyższymi stawkami, chociaż nie musi być to regułą. Dlatego też zawsze należy dokładnie zapoznać się z propozycją dealera odnośnie kontynuacji ubezpieczenia, sprawdzając jednocześnie ofertę innych towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak nie przepłacić za ubezpieczenie w leasingu?

ubezpieczenie u leasingodawcy czy warto obraz 2

Warto poświęcić więcej czasu, aby znaleźć ubezpieczyciela, który będzie oferował korzystne warunki ubezpieczenia. Dotyczy to nie tylko kwestii finansowych, ale również terminów, w których należy dokonywać opłat. Co najmniej miesiąc przed zakończeniem obecnie obowiązującej umowy ubezpieczenia warto dowiedzieć się również więcej o kosztach związanych z jego kontynuacją. Jeśli okaże się ono nieopłacalne, zawsze wtedy będzie istniała szansa na zmianę ubezpieczyciela.

Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku trzeba wystąpić do leasingodawcy o zgodę na ubezpieczenie we własnym zakresie. Zajmując się sprawą z wyprzedzeniem, zawsze istnieje szansa na negocjacje wysokości stawki ubezpieczenia, które często kończą się powodzeniem. Posiadając czas na znalezienie tańszej oferty ubezpieczenia, często można się spotkać również ze znacznie korzystniejszą ofertą, jaką zdecyduje się zaproponować leasingodawca.

Sprawdź też nasze inne artykuły: