Ubezpieczenie upraw rolnych w Vleasing

Ubezpieczenie upraw rolnych w Vleasing

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dn. 7 lipca 2005r. każdy rolnik, który otrzymuje dopłaty do gruntów rolnych jest zobowiązany do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia na co najmniej 50% areału, od co najmniej jednego ryzyka obowiązkowego.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zboża, rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, kukurydza, buraki cukrowe, warzywa gruntowe, ziemniaki, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, chmiel, tytoń.

Ochrona w ramach ubezpieczenia obowiązkowego obejmuje szkody powstałe na skutek gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi oraz suszy. Zakres może zostać dobrowolnie rozszerzony o deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi, czy piorun.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana najczęściej z udziałem własnym ubezpieczającego do – 10% wysokości szkody.

Skontaktuj się z naszym agentem, który dokładnie wytłumaczy procedurę zawarcia umowy ubezpieczeniowej i wyszuka najkorzystniejszą ofertę.