Vleasing.pl

Użytkowanie samochodu w leasingu przez inne osoby – jak to wygląda?

Zastanawiasz się, jak wygląda kwestia użytkowania samochodu przez inne osoby w leasingu? Wszelkie warunki dotyczące użytkowania leasingowanego przedmiotu zawarte zostały z pewnością w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Zapoznanie się z nimi przed podpisaniem umowy to kluczowa kwestia, którą należy mieć na uwadze decydując się na tego rodzaju formę finansowania. 

Bliscy, rodzina oraz pracownicy mogą użytkować samochód

Większość firm leasingowych nie widzi problemu w tym, aby leasingowanym pojazdem poruszał się nie tylko przedsiębiorca, ale i jego bliska rodzina lub pracownicy – dotyczy to jednak zazwyczaj niezarobkowego udostępnienia auta. 

Inaczej sprawa wygląda, jeżeli leasingobiorca chce leasingowane przez siebie auto wypożyczyć lub podnająć, co traktowane jest już jako zarobkowe udostępnienie, wymagające uzyskania dodatkowej zgody od firmy leasingowej.

Użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby

Chociaż leasingodawcy nie zawsze mają możliwość skontrolowania, kto dokładnie porusza się pojazdem i czy nie jest on podnajmowany, warto mieć na uwadze rozmaite sytuacje, jakie mogą zdarzyć się na drodze i nie tylko. W sytuacji, gdy dojdzie do całkowitej szkody pojazdu lub gdy wobec leasingobiorcy zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne, firma leasingowa może nałożyć na niego dodatkowe kary za brak zgłoszenia chęci zarobkowego wynajęcia auta osobom trzecim oraz brak zgody leasingodawcy.

Rodzina to nie osoby trzecie

Warto również wiedzieć, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zarówno małżonek jak i dzieci leasingobiorcy nie są uznawane za osoby trzecie. Chociaż orzecznictwo dotyczy spraw majątkowych oraz związanych z ubezpieczeniami, automatycznie reguły te mają zastosowanie także w przypadku umów leasingowych. 

Użytkowanie samochodu, a odpłatny podnajem

Jak już wspomnieliśmy wyżej, udostępnienie pojazdu osobom trzecim w celach zarobkowych będzie wymagał wcześniejszej zgody firmy leasingowej. W tym celu przedsiębiorca musi zgłosić chęć udostępnienia auta swojemu leasingodawcy, który po rozpatrzeniu prośby może wydać pisemną zgodę na korzystanie z pojazdu w inny sposób, niż zakładała pierwotna umowa. Należy jednak liczyć się w tym przypadku z dodatkowymi kosztami – w zależności od leasingodawcy, wydanie zgody może wynosić od 200 do nawet 500 złotych.

Chociaż koszt nie jest niski, to chęć zaoszczędzenia i brak zgłoszenia tego faktu wcale nie wyjdzie na dobre. Konsekwencje udostępnienia auta w celach zarobkowych bez wiedzy leasingodawcy będą co prawda zależne od konstrukcji umowy, jednak w większości przypadków, ze względu na naruszenie zasad w niej określonych, firma leasingowa nie tylko wypowie przedsiębiorcy umowę, ale także dodatkowo obciąży go wysoką karą pieniężną.

Użytkowanie samochodu w leasingu – podsumowanie

Decydując się na leasing samochodu, warto być rozsądnym i odpowiedzialnym. Jeżeli zajdzie potrzeba użyczenia pojazdu bliskiej osobie w sytuacji awaryjnej, nie trzeba tego faktu od razu zgłaszać swojemu leasingodawcy. Należy jednak pamiętać, że chęć wypożyczenia go osobie prywatnej lub firmie, która będzie czerpać z tego korzyści finansowe, może mieć przykre skutki, jeśli leasingodawca nie zostanie o tym poinformowany. 

Najrozsądniejszym wyjściem jest jednak szczegółowe zapoznanie się z OWUL oraz omówienie z firmą leasingową wszelkich nurtujących kwestii, aby w przyszłości nie posiadać żadnych wątpliwości i obaw, czy niektóre czynności nie będą wiązać się z ewentualną karą nałożoną przez leasingodawcę.

jak skutecznie ubezpieczyć firmę obraz 3
Oblicz leasing

Jeśli szukasz, najlepszej oferty na leasing, koniecznie skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów.

Sprawdź też nasze inne artykuły: