Vleasing.pl

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej

Branża produkcyjna wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, dlatego też niezwykle istotne jest posiadanie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, które pozwolą chronić interesy producentów, jak i ich odbiorców, czyli konsumentów. Zdecydowanie warto również rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie o polisę OC za produkt wprowadzony do obrotu.

Z uwagi na fakt, że według obowiązującego prawa to producent odpowiedzialny jest za szkody spowodowane przez wadliwy produkt i jest on zobowiązany do ich naprawienia, rozszerzenie ubezpieczenia jest praktycznie konieczne, aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę.

Przygotowujemy kompleksową ofertę

Na którą składa się porównanie finansowe, opis najkorzystniejszych ofert zawierających stawki, składki oraz zniżki, a także pisemne rekomendacje, które uwzględniają różnice w różnorodnych ofertach, ze wskazaniem najlepszej dla danego klienta oferty.

Negocjujemy warunki umowy

Dzięki współpracy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, prowadzimy negocjacje stawek oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Oferujemy wsparcie oraz pełną opiekę

• Kontrolujemy terminy dobiegających końca umów ubezpieczeniowych,
• Dostarczamy po określony adres polisy oraz certyfikaty,
• Pilnujemy systemu płatności składek oraz rat składek,
• Określamy procedury związane z likwidacją szkód oraz pomagamy w likwidacji szkód,
• Piszemy odwołania w chwili odmowy bądź zaniżenia wypłat odszkodowania.

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej - oferta

Nasi doradcy dokładnie określą potrzeby twojej firmy produkcyjnej i zaproponują ci najkorzystniejsze rozwiązanie ubezpieczeniowe, które będzie stanowiło kompleksowe zabezpieczenie przez różnego rodzaju sytuacjami, jakie mogą występować w twojej branży.

1. Dane do ubezpieczenia

REGON lub NIP Firmy (*)
Field is required!
Przychody netto w ostatnim roku obrotowym (*)
 • - wybierz opcje -
 • Do 50 tysięcy zł.
 • Powyżej 50 tys do 200 tys. zł.
 • Powyżej 200 tys. do 500 tys. zł.
 • Powyżej 500 tys. do 3 mln. zł.
 • Powyżej 3 mln do 5 mln zł.
 • Powyżej 5 mln do 10 mln zł.
 • Powyżej 10 mln do 15 mln zł.
 • Powyżej 15 mln do 20 mln zł.
Field is required!
Czy w firmie są zatrudnieni pracownicy?
 • - wybierz opcje -
 • Tak
 • Nie
Field is required!
Numery PKD (realnie wykonywane)*
Field is required!
Czy wartość majątku (trwały i obrotowy) przekracza 15 mln zł.?*
 • - wybierz opcje -
 • Tak
 • Nie
Field is required!
Ochrona jest potrzebna od dnia: *
Field is required!

2. Informacje uzupełniające

Czy potrzebujesz rozszerzyć zakres polisy OC?*
 • - wybierz opcje -
 • Tak
 • Nie
Field is required!
Suma ubezpieczenia OC*
Field is required!
Field is required!
Numer telefonu (*)
Field is required!
Adres e-mail (*)
Field is required!
Imię lub nazwa Firmy (*)
Field is required!

Dlaczego ubezpieczenie dla firmy produkcyjnej jest takie ważne?

Ubezpieczenie dla firmy produkcyjnej niesie za sobą wiele korzyści. Różnego rodzaju wypadki są często nie do przewidzenia i mogą zdarzyć się w każdej branży, także w tej, która zajmuje się produkcją. Z tego też względu, posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia to podstawa, zapewniająca spokojny rozwój i prowadzenie przedsiębiorstwa.

Dzięki zabezpieczeniu, jakie zapewnia ubezpieczenie firmy produkcyjnej, przedsiębiorca zyskuje komfort działania w różnego rodzaju sytuacjach będąc świadomym, że jest chroniony pod względem finansowym i w razie niefortunnego zdarzenia, nie doprowadzi go do ciężkich kłopotów finansowych oraz prawnych.

Jeżeli szukasz odpowiedniej i wysoce skutecznej ochrony dla swojej firmy, skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy dopasują najlepszy pakiet ubezpieczeń, idealnie dopasowany do twoich oczekiwań. Dzięki temu będziesz mógł skupić się wyłącznie na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej – dla kogo?

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, które zajmują się wytwarzaniem, kompletowaniem oraz dystrybucją różnego rodzaju produktów.

Dodatkowe zabezpieczenie obejmuje wiele branż związanych z produkcją, w tym między innymi:

ubezpieczenie firmy produkcyjnej obraz 2
ubezpieczenie firmy produkcyjnej obraz 1

Nasza oferta dla firmy produkcyjnej obejmuje pełen zakres ochrony

W naszej firmie skupiamy się na szczegółowej analizie posiadanego przez daną firmę majątku, rodzaju maszyn, używanych surowców oraz procesów produkcyjnych – dzięki posiadaniu dokładnej wiedzy o specyfice branży przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie doradzić naszym klientom najlepszy program ubezpieczeniowy oraz przeprowadzić skuteczne negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej – jakie warto wybrać?

Jednym z priorytetów, jeżeli chodzi o ubezpieczenie firmy produkcyjnej, jest ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa. Można je zawrzeć na podstawie ubezpieczenia od wszelkich ryzyk bądź ubezpieczenia od ognia i pozostałych zdarzeń losowych. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie od ognia oraz innych losowych ryzyk nie obejmuje wyłącznie określonych przypadków, lecz działa w każdej sytuacji – wyjątek stanowią jedynie wyłączenia określone w umowie.

Ochrona floty samochodowej

Firmy produkcyjne posiadają na stanie zazwyczaj flotę pojazdów, przeznaczoną do przemieszania się przedstawicieli handlowych w ramach obowiązków zawodowych. W celu ich odpowiedniego zabezpieczenia, należy wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia Assistance.

Ubezpieczenie i ochrona środków trwałych

Istotnym elementem jest również ubezpieczenie środków obrotowych, możliwych do ubezpieczenia w systemie sum zmiennych, co pozwoli uniknąć płacenia wyższych składek w momencie wyższej sezonowości sprzedaży bądź sum stałych, jeżeli sezonowość nie ma miejsca.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jednym z najważniejszych zabezpieczeń, zaraz obok ubezpieczenia majątku, jest jednak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które wyrządzone zostały w związku z prowadzoną działalnością. Polisa ta zapewnia ochronę przedsiębiorcom w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim.

Ubezpieczenie członków zarządu spółki

Specjalnie skierowanym natomiast do menedżerów spółek produkcyjnych jest ubezpieczenie członków zarządu spółki, chroniące osoby będące na stanowisku menedżerskim w chwili popełnienia błędu w momencie zarządzania spółką, jak i w przypadku zarzutów o działanie na jej szkodę.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Program może obejmować także ubezpieczenie utraty zysku, które w wyniku szkody w majątku przedsiębiorstwa, pokryje koszty stałe, obowiązkowe do uregulowania mimo wstrzymania produkcji. Ten rodzaj ubezpieczenia pozwoli również zrekompensować utracony zysk za okres, w którym firma nie funkcjonowała, a także czas, w którym odzyskiwała zdolność produkcyjną. Produkty gotowe oraz surowce można natomiast na czas transportu ubezpieczyć w ramach polisy cargo.

Rozszerzenia ubezpieczeń

Warto dodatkowo rozszerzyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, który wprowadzony został przez firmę do obrotu, a także o OC pracodawcy za wypadki spowodowane podczas wykonywania pracy. W tym przypadku, firma ubezpieczeniowa nie tylko zwróci poniesione koszty, ale wypłaci również odszkodowanie pracownikom, którzy w wyniku zdarzenia zostali poszkodowani.

Ubezpieczenie na życie pracowników
Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu
Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej i handlowej

Do naszej firmy często zgłaszają się klienci z niszowych i specyficznych branż. Nasze długoletnie doświadczenie pozwala nam udzielić profesjonalnej porady, dotyczącej uzyskania pozytywnej oceny ryzyka od rzeczoznawcy danego ubezpieczyciela, co znacząco wpływa na uzyskanie jak najlepszych warunków ubezpieczenia. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

Sprawdź też naszą ofertę na: