Ubezpieczenia

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na dwa rodzaje: obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) musi zawrzeć każdy posiadacz pojazdu z chwilą zarejestrowania pojazdu, przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej służy zaspokojeniu roszczeń kierowcy pojazdu, z którym pojazd ubezpieczony ma kolizję lub wypadek. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie osobom poszkodowanym.

Ubezpieczenie dobrowolne (AC) stanowi ochronę dla samego posiadacza pojazdu, który może naprawić uszkodzenia na koszt ubezpieczyciela. Zakres ochrony zależy od indywidualnych potrzeb ubezpieczającego.

Nasz agent ubezpieczeniowy:

 • dopasuje zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta,
 • wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),
 • wyszuka najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia spośród wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • pomoże w późniejszej komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.​
ubezpieczenia 2

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenia majątkowe to zarówno ubezpieczenia domów, mieszkań, jak i ruchomości, które znajdują się w posiadaniu ubezpieczonego. W zależności od preferencji, Ubezpieczający może wykupić ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (tzw. „Allrisk”) lub ryzyk nazwanych. Poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe dokładnie określają jakie to ryzyka. Możliwe są również rozszerzenia stanowiące ochronę dla innych budowli znajdujących się na terenie posesji, szklanych elementów, a przede wszystkim dla samych właścicieli oraz ich bliskich, mieszkających razem z nimi.

Nasz agent ubezpieczeniowy:

 • dopasuje zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta,
 • wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),
 • wyszuka najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia spośród wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • pomoże w późniejszej komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.​
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Ubezpieczenia firmowe mogą obejmować zarówno mienie firmy (budynki, lokale, maszyny i urządzenia), pracowników czy odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności. Chociaż ubezpieczenie tego rodzaju jest dobrowolne, coraz częściej staje się mimowolnym obowiązkiem przy zawieraniu umów handlowych, czy ubieganiem się o wykonanie zamówień publicznych. W zależności od charakteru prowadzonej działalności, zakres ubezpieczenia może być dowolnie rozszerzany za pomocą dodatkowych klauzul.

Nasz agent ubezpieczeniowy:

 • dopasuje zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta,
 • wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),
 • wyszuka najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia spośród wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • pomoże w późniejszej komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
UBEZPIECZENIA FIRMOWE

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Chociaż biura turystyczne są zobligowane do ubezpieczenia swoich podopiecznych, to sumy gwarancyjne zazwyczaj sprowadzają się do minimum i w przypadku poważnych wypadków mogą nie pokryć wszystkich kosztów leczenia.

Ubezpieczenie turystyczne stanowi dodatkową ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Jest dostępne zarówno dla wyjeżdżających zagranicę, jak i podróżujących po kraju

Nasz agent ubezpieczeniowy:

 • dopasuje zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta,
 • wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),
 • wyszuka najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia spośród wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • pomoże w późniejszej komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.​
Ubezpieczenia 1

UBEZPIECZENIA ROLNE

Ubezpieczenia rolne są ubezpieczeniami obowiązkowymi dla rolników posiadających łączny areał powierzchni uprawnej przekraczający 1ha, podlegający w całości bądź części opodatkowaniu podatkiem rolnym. Przedmiot ubezpieczenia stanowią nie tylko odpowiedzialność cywilna rolnika (OC rolnika), ale również budynki, maszyny oraz pojazdy wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (np ciągniki rolnicze). Podstawą prawną w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń rolnych jest ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 392).

Nasz agent ubezpieczeniowy:

 • dopasuje zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta,
 • wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),
 • wyszuka najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia spośród wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • pomoże w późniejszej komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.​
UBEZPIECZENIA ROLNE

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie stanowi dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich nagłe zachorowanie, trwały uszczerbek na zdrowiu, czy śmierć. Ochroną objęty jest nie tylko ubezpieczony, ale również jego bliscy, którzy w momencie wypadku otrzymują odpowiednie wsparcie finansowe. Polisa na życie może być także doskonałym sposobem na zabezpieczenie przyszłości – dopełnieniem emerytury i zapewnieniem dostatniego życia po zakończeniu pracy zawodowej.

Nasz agent ubezpieczeniowy:

 • dopasuje zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta,
 • wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),
 • wyszuka najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia spośród wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • pomoże w późniejszej komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.​
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

Ubezpieczenia 2
axa
compensa
ergio
generli
Ubezpieczenia 3
interrisk
hdi
link4
youcan
mtu
proama
Ubezpieczenia 4
pzu
warta