Vleasing.pl

Ubezpieczenie OC zawodowe

Popełnienie błędu w wielu zawodach może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dlatego też w przypadku wykonywania zawodu, którego błędy mogą wyrządzić znaczącą szkodę, muszą być odpowiednio zabezpieczone i posiadać ubezpieczenie OC zawodowe, gdyż w przeciwnym razie nie będą mogły oferować innym swoich usług.

Fundusze z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowią zabezpieczenie na wypadek popełnienia błędu, w którym poszkodowane zostaną osoby trzecie. W przypadku konieczności wypłaty świadczenia, polisa pokryje wszelkie straty, które będą należeć się poszkodowanej osobie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zapewnia ochronę Twojego biznesu przed konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi, za szkody wyrządzone w skutek popełnionych błędów w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Ochrona wszystkich rodzajów szkód

Informacje o zakresie szkód: Szkody rzeczowe, szkody na osobie oraz czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe

Szeroki zakres terytorialny

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone w Europie oraz w innych krajach świata.

Kompleksowa ochrona

Pomagamy w ubezpieczeniu każdego zawodu.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu - oferta

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu, zapewni ochronę Twojego biznesu przed konsekwencjami błędów związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę na obowiązkowe OC lub OC zawodowe dobrowolne.

1. Dane ubezpieczanego

Imię i nazwisko:
Field is required!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
Field is required!
Dodatkowe ubezpieczenie na życie:
  • --- wybierz opcję ---
  • Tak
  • Nie
Field is required!
Wykonywany zawód:
Field is required!
Suma gwarancyjna:
  • --- wybierz sumę gwarancyjną ---
  • 50 000
  • 100 000
  • 200 000
  • 300 000
  • 500 000
  • powyżej 1 mln
Field is required!
Data rozpoczęcia ubezpieczenia:
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę za szkody wyrządzone nieumyślnie, osobom trzecim. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, np. za szkody powstałe poza terytorium RP, odpowiedzialność cywilną za podwykonawców itd.

Skontaktuj się z nami, daj znać, w jakiej branży pracujesz, na jakie ryzyka Twoja firma jest narażona, a my indywidualnie, znajdziemy dla Ciebie najlepszy pakiet ochrony.

Jak kupić ubezpieczenie od ryzyka zawodowego?

Chcąc wykupić tego rodzaju ubezpieczenie, należy posiadać uprawnienia do wykonywania danego zawodu, o ile jest to wedle przepisów w konkretnym przypadku wymagane. W niektórych przypadkach wystarczy, że osoba ukończyła szkołę zawodową, praktyki zawodowe bądź odpowiednie kursy.

1. Oblicz składkę

Na naszej stronie w łatwy sposób obliczysz składkę dla każdego ubezpieczenia.

2. Wypełnij formularz

Wybierz pakiet ubezpieczenia, uzupełnij formularz o wymagane dane i czekaj na kontakt.

3. Porównaj oferty

Skontaktujemy się z Tobą. Nasz specjalista pozwoli Ci wybrać dla siebie najlepsze ubezpieczenie na rynku.

4. Otrzymasz polisę

Wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu. Polisę otrzymasz na wskazany adres mailowy.

Jakie zawody mają obowiązek posiadać ubezpieczenie OC?

Jest to rodzaj polisy, która obowiązkowa jest dla wybranych grup zawodowych (Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów).

Do grup zawodowych, która zobowiązana jest do posiadania OC zawodowego należą:

Jeżeli osoba wykonująca jeden z powyższych zawodów nie posiada polisy OC, nie tylko naraża się na ogromne straty finansowe, wynikające z ewentualnych roszczeń od osób poszkodowanych, ale także na odebranie prawa do wykonywanego dotychczas zawodu.

Kiedy należy wykupić ubezpieczenie OC zawodowe?

Ubezpieczenie należy wykupić jeszcze zanim rozpocznie się swoją działalność w danym zawodzie. W niektórych profesjach, nie posiadając polisy, można nawet nie uzyskać pozwolenia na świadczenie usług. Z tego też względu należy bezwzględnie pilnować ważności polisy, gdyż posiadanie nieważnego OC również skutkuje odebraniem uprawnień do świadczenia usług.

Chociaż OC zawodowe jest obowiązkowe w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodatkową polisę wykupiły osoby, których zawodu nie ma na liście profesji objętych obowiązkiem jego posiadania. Jeżeli tylko zawód wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem i podczas jego wykonywania istnieje ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim, zdecydowanie warto na wszelki wypadek takie ubezpieczenie wykupić.

Nie narażaj siebie i swojej firmy na nieprzewidziane wydatki, które mogą znacząco cię obciążyć – zapewnij sobie właściwą ochronę i skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły dotyczące ubezpieczenia OC zawodowego!

starszy specjalista ds ubezpieczen

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia od ryzyka zawodowego

Zakres odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej określany jest przez sumę gwarancyjną, czyli maksymalną kwotę, jaką firma w razie konkretnego zdarzenia wypłaci poszkodowanemu. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego jest ustalana przez Ministra Finansów.
W przypadku różnego rodzaju profesji, minimalne kwoty ubezpieczenia wynoszą:

Należy jednocześnie wiedzieć, że suma gwarancyjna może zmniejszać się wraz w wypłacanymi odszkodowaniami, co może prowadzić do wyczerpania puli dostępnych środków. Co dokładnie oznacza taka sytuacja? Niestety to, że gdy suma szkód przekracza wartość pozostałej sumy gwarancyjnej, to osoba ubezpieczona jest zobowiązana ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

W tym celu warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie zawodowe, które pozwoli uniknąć tego typu i innych sytuacji. Dzięki dodatkowemu wsparciu, jakim jest ubezpieczenie nadwyżkowe, można zyskać ochronę przekraczającą sumę gwarancyjną.

Dobrowolne OC zawodowe – kto powinien skorzystać?


Z dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowego powinny skorzystać wszystkie osoby, których zawód wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem. Jest to opcja szczególnie polecana między innymi nauczycielom, trenerom sportowym, inspektorom BHP, fryzjerom czy elektrykom.

Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia polecane jest także osobom objętym obowiązkową polisą, której zakres może nie zawsze w pełni odpowiadać danej profesji bądź nie zapewniać właściwej ochrony w niektórych sytuacjach. Dzięki dodatkowej ochronie, można liczyć na rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej między innymi za szkody na osobach trzecich bądź mieniu oraz te powstałe poza granicami Polski.

Z uwagi na fakt, że zawarta w różnego rodzaju ustawach definicja ryzyka zawodowego nie zawsze jest precyzyjnie przedstawiona, zabezpieczenie przez skutkami błędów, popełnionych w chwili wykonywania zawodu, poprzez podpisanie umowy jasno wskazującej zakres ochrony, będzie jedną z najlepszych decyzji.

oc zawodowe obraz 2

Ubezpieczenie ryzyka zawodowego TUZ

Wykupując ubezpieczenie ryzyka zawodowego TUZ, otrzymasz obowiązkowe ubezpieczenie OC między innymi z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, dla przedsiębiorców prowadzących działalność obejmującą usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dla zarządców nieruchomości.

Ubezpieczenie ryzyka zawodowego Aviva

W towarzystwie ubezpieczeniowym AVIVA znajdziesz ubezpieczenie zawodowe skierowane do prawników, brokerów, konsultantów oraz agentów celnych.

Ubezpieczenie ryzyka zawodowego Uniqua

Korzystną ofertę ubezpieczenia, skierowaną do biur rachunkowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz kancelarii adwokackich oraz radcowskich, uzyskasz natomiast w towarzystwie ubezpieczeniowym Uniqua, którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej za szkody osobowe oraz rzeczowe, powstałe w momencie wykonywania pracy.

Oblicz składkę na ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem czynności zawodowych

Znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę na ubezpieczenie oc zawodowe. Wspieramy naszych klientów, podczas trwania całego okresu ubezpieczeniowego. Wypełnimy wszystkie niezbędne dokumenty i wynegocjujemy najlepszą polisę. Skorzystaj z wygodnej opcji ubezpieczenia online – określ swój zawód, sprawdź wysokość stawki i wykup polisę w ciągu kilku minut nie wychodząc z domu!

FAQ – pytania o ubezpieczenie OC zawodowe

Poniżej zamieszczamy kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC zawodowe) to polisa, która zapewnia ochronę finansową w przypadku, gdy w wyniku wykonywania zawodu wyrządzisz szkodę osobom trzecim. Obejmuje ono zarówno szkody materialne, jak i niematerialne. W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziesz cały zakres ochrony. 

Czy ubezpieczenie OC zawodu jest obowiązkowe dla wszystkich zawodów?

Nie, obowiązek posiadania polisy OC nie jest wymagane dla każdego zawodu. Obowiązek ten dotyczy określonych grup zawodowych, takich jak lekarze, adwokaci czy architekci. Pełną listę zawodów zobowiązanych do posiadania takiego ubezpieczenia znajdziesz na naszej stronie. Ważne jest, aby podkreślić, że obowiązek posiadania ubezpieczenia OC spoczywa na osobach świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, odpowiedzialność za ubezpieczenie OC przejmuje pracodawca. Dlatego, niezależnie od formy zatrudnienia, zalecamy posiadanie polisy OC, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z wykonywaną działalnością zawodową.

W jaki sposób mogę rozszerzyć zakres mojego ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

Możesz rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia, wybierając dodatkowe opcje, które zapewnią szerszą ochronę, na przykład za szkody wyrządzone poza granicami kraju lub za większą sumę gwarancyjną. Możesz również napisać do swojego agenta ubezpieczeniowego wszystkie szczegóły, a powinien on dobrać indywidualnie dopasowaną polisę do Twoich potrzeb. 

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia?

Do zawarcia umowy potrzebne są zazwyczaj dane osobowe i zawodowe ubezpieczanego, informacje o rodzaju i zakresie wykonywanej działalności oraz ewentualnie inne dokumenty, które określają warunki wykonywanej pracy.

Czym różni się dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe od obowiązkowego?

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe to dodatkowa ochrona, którą możesz wybrać, aby zwiększyć zakres swojego zabezpieczenia. Obejmuje ono zwykle szerszy zakres odpowiedzialności niż standardowa polisa obowiązkowa.

Co się stanie, jeśli nie wykupię ubezpieczenia będąc zobowiązanym do tego?

W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia możesz zostać narażony na wysokie kary finansowe, a także na odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone w ramach swojej działalności zawodowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie od ryzyka zawodowego?

Dokładny koszt ubezpieczenia OC zawodowego zależny jest od decyzji klienta – czy zdecyduje się on wyłącznie na podstawową ochronę, czy będzie chciał ją poszerzyć. Jeżeli chodzi o podstawowe ubezpieczenie, wysokość składki określana jest między innymi na podstawie sumy gwarancyjnej. Im wyższa będzie jej wartość, tym większa będzie kwota składki ubezpieczeniowej. Firma ubezpieczeniowa, zmniejszając bądź zwiększając stawkę, ma na uwadze również innego rodzaju czynniki, w tym między innymi długość stażu pracy.