Vleasing.pl

Ubezpieczenie OC detektywa

Ubezpieczenie OC detektywa chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych. Zawód detektywa jest nieprzewidywalny i powinieneś być przygotowany na różne okoliczności.

Zalety posiadania OC detektywa:

przystępne ceny
zminimalizowanie ryzyka zawodowego
możliwość płatności ratalnej
płatność w formie przelewu
zyskanie większej wiarygodności ze strony klientów oraz kontrahentów

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC detektywa?

OC detektywa to ubezpieczenie skierowane do osób pracujących w charakterze detektywa oraz prowadzących działalność, których celem jest świadczenie usług detektywistycznych.

Ubezpieczenie OC zawodowe dla detektywa jest obowiązkowe - chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe podczas czynności detektywistycznych, którą należy wykupić w ciągu 6 miesięcy od momentu wydania zezwolenia przez odpowiedni organ, jednak nie później niż w dniu, który poprzedza dzień rozpoczęcia pracy wiążącej się z wykonywaniem usług detektywistycznych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla detektywa - oferta

Szukasz najlepszej oferty na OC zawodowe dla detektywa? Zapraszamy do wypełnienia naszego formularza. Detektyw to zawód z dużą odpowiedzialnością, więc warto dokonać odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem zawodu.

1. Dane ubezpieczanego

Imię i nazwisko:
Field is required!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
Field is required!
Dodatkowe ubezpieczenie na życie:
 • --- wybierz opcję ---
 • Tak
 • Nie
Field is required!
Wykonywany zawód:
Field is required!
Suma gwarancyjna:
 • --- wybierz sumę gwarancyjną ---
 • 50 000
 • 100 000
 • 200 000
 • 300 000
 • 500 000
 • powyżej 1 mln
Field is required!
Data rozpoczęcia ubezpieczenia:
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!
detektyw kto to

Kim jest detektyw w Polsce?

Detektyw może pracować na dwa sposoby, które całkowicie się od siebie różnią – można bowiem podjąć pracę jako detektyw prywatny, bądź pełnić jego obowiązki, będąc pracownikiem policji.

Prywatny detektyw, jak sama nazwa wskazuje, świadczy prywatne usługi i nie ujawnia metod swoich działań. Jest on zobowiązany do posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz licencji. Dokładne zasady zdobywania koniecznych uprawnień, jak i zakres obowiązków, określona została w ustawie o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku.

Detektyw może być również zatrudniony jako policjant. Do jego obowiązków należy prowadzenie czynności śledczych w dyskretnej formie. Stanowisko to różni się od zakresu zadań prywatnego detektywa – osoba je zajmująca jest pracownikiem policji i nie posiada swojego biura śledczego.

Zakres ubezpieczenia OC detektywa

Zakres tego rodzaju polisy szczegółowo określony został w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 19 grudnia 2003 roku i obejmuje on odpowiedzialność cywilną osoby pełniącej funkcję detektywa za szkody, które wyrządzone zostały w wyniku działania bądź zaniechania osoby ubezpieczonej podczas wykonywania obowiązków zawodowych, w okresie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej.

Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki obejmuje umowa z ubezpieczycielem, wynosi równowartość 15 tysięcy euro.

Warto jednak wiedzieć, że można zawrzeć dobrowolną umowę ubezpieczenia, która opiewać będzie na wyższą sumę gwarancyjną – wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a przygotujemy dla ciebie najkorzystniejszą ofertę.

ubezpieczenie OC detektywa obraz 2

Jak zostać detektywem?

Chcąc pracować w charakterze detektywa, należy spełnić wiele warunków – do podstawowych należą zdanie egzaminu państwowego oraz ukończenie szkolenia detektywistycznego, a także otrzymanie pozytywnej opinii komendanta policji. Uzyskanie licencji możliwe jest w momencie, gdy kandydat:

 • ukończył 21 rok życia,
 • jest obywatelem Polski bądź jednego z krajów będącym członkiem Unii Europejskiej,
 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • posiada odpowiednie uwarunkowania psychologiczne,
 • nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa skarbowego.


Wydanie licencji nie będzie możliwe natomiast w przypadku osób, które w ciągu ostatnich pięciu lat zostały dyscyplinarnie zwolnione ze stanowiska w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, a także pozbawieni stanowiska prokuratorzy i pracownicy wojska.

Oblicz składkę na ubezpieczenie OC zawodowe dla detektywa

Jeśli szukasz najlepszej oferty na OC zawodowe – zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą.
Znajdziemy dla Ciebie polisę z odpowiednim zakresem ochrony oraz najlepszą ceną.

Sprawdź też naszą ofertę na: