Vleasing.pl

Ubezpieczenie OC architekta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla architektów oraz inżynierów budownictwa. Polisa ta zapewnia ochronę przed sytuacjami, w których architekt lub inżynier budownictwa wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta online

Niedawno zyskałeś uprawnienia architekta, inżyniera lub projektanta? Musisz zatem pamiętać o obowiązkowym OC zawodowym. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów, inżynierów budownictwa to polisa kierowana do osób fizycznych. Zapewnia ochronę na skutek ewentualnych wyrządzonych szkód podczas pracy zawodowej.

W dzisiejszych czasach niewiele osób dysponuje dużą ilością wolnego czasu, dlatego też najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają zawarcie umowy polisy online. Dotyczy to każdego rodzaju ubezpieczenia dla wielu branż, w tym również dla architektów.

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas
Po krótkim czasie weryfikacji, prześlemy ci najlepszą ofertę ubezpieczenia
Jeżeli oferta spełnia twoje oczekiwania, wyślemy ci gotową polisę do kupienia
Dokonaj płatności na wybrany produkt
Gotowe! Od teraz będziesz mógł cieszyć pełną ochroną zawodową, z możliwością dostępu do wybranych przez siebie produktów na swoim prywatnym koncie klienta.

Ubezpieczenie OC architekta - formularz

Wypełnij formularz i poznaj ofertę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, projektanta, architekta lub inżyniera. 

1. Dane ubezpieczanego

Imię i nazwisko:
Field is required!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
Field is required!
Dodatkowe ubezpieczenie na życie:
 • --- wybierz opcję ---
 • Tak
 • Nie
Field is required!
Wykonywany zawód:
Field is required!
Suma gwarancyjna:
 • --- wybierz sumę gwarancyjną ---
 • 50 000
 • 100 000
 • 200 000
 • 300 000
 • 500 000
 • powyżej 1 mln
Field is required!
Data rozpoczęcia ubezpieczenia:
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC projektanta architekta lub inżyniera

Ubezpieczenie OC architektów jest obowiązkowe i należy wykupić je jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności w tym zawodzie – polisę pozyskać trzeba w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów bądź inżynierów budownictwa, jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem pracy w danym zawodzie.

Warto jednak pamiętać, że podstawowe ubezpieczenie chroni nie całą firmę, a wyłącznie architekta. Ochrona projektanta architekta lub inżyniera obejmuje zakres zawarty w umowie ubezpieczenia, co w niektórych przypadkach może okazać się niewystarczające.

Rozszerzenie ubezpieczenia dla architektów oraz inżynierów budownictwa

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architekta lub inżyniera budowlanego, można jednak wykupić dodatkowe, rozszerzone ubezpieczenie, którego zakres jest znacznie większy, przekładając się automatycznie na zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa podczas wykonywania tego zawodu.

Jeżeli natomiast architekt decyduje się na zatrudnienie pracowników, może dodatkowo wykupić ubezpieczenie OC pracodawcy, które równie skutecznie ochroni go przed skutkami ewentualnych szkód.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta – przed czym chroni?

Praca w charakterze architekta lub inżyniera budowlanego wymaga niezwykłej dokładności oraz rzetelności. Z uwagi na wykonywane projekty, od tego zależy bezpieczeństwo osób, które w późniejszym czasie będą w nim przebywać.

Ubezpieczenie OC architekta to polisa mająca na celu ochronę osobę wykonującą ten zawód od odpowiedzialności cywilnej, obowiązującej w przypadku wystąpienia szkody. Polisa dotyczy OC kontraktowego i deliktowego, co oznacza, że chroni ona nie tylko przed niewywiązaniem się z warunków umowy, ale i przed roszczeniami, o które mogą ubiegać się osoby trzecie, które ucierpiały w skutek za szkody wyrządzone przez projektanta architekta lub inżyniera.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla architekta sprawia, że w przypadku wystąpienia szkody to ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność i w razie konieczności przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, zajmie się wyceną szkody oraz wypłaci należne środki poszkodowanemu.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwalają uchronić architekta w momencie, gdy wszelkie działania prowadzone są w ramach posiadanych uprawnień, a także gdy czynności są prowadzone w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do zakresu tego wliczają się między innymi projektowanie oraz kontrolowanie projektów i sprawowanie nadzoru, kierowanie budową czy pozostałymi robotami budowlanymi.

Dobrowolne ubezpieczenie architekta

Każdy architekt, kupujący obowiązkową polisę OC powinien wiedzieć, że pochodząca z niej suma środków nie zawsze może wystarczyć na pokrycie szkody. Minimalna suma gwarancyjna, w przypadku podstawowego ubezpieczenia, wynosi 50 tysięcy euro, co w przypadku poważnego wypadku będzie niewystarczające.

Prowadząc działalność na większą skalę, zdecydowanie warto zabezpieczyć się dodatkowo, wykupując ubezpieczenie dobrowolne. Dzięki temu, architekt ma możliwość ustalenia wysokości sumy gwarancyjnej, co w razie szkody nie spowoduje, że wszelkie koszty wynikające z roszczeń będzie musiał pokryć z własnych środków.

Dobrowolne ubezpieczenie daje również możliwość dopasowania oferty w pełni do oczekiwań i indywidualnych potrzeb architekta, projektanta oraz inżyniera budownictwa.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu architektów, projektantów oraz inżynierów

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone w ramach obowiązkowego OC architekta?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania w niektórych przypadkach.

Architekt będzie zobowiązany pokryć roszczenia za powstałe szkody, gdy:

 • szkoda powstała w skutek działań pracownika, którego zatrudnia architekt,
 • osoba ubezpieczona zostanie usunięta z listy członków izby,
 • suma powstałych szkód przekroczy uzgodnione w umowie kosztów,
 • ubezpieczony będzie zobowiązana do zapłaty kar umownych,
 • ubezpieczony naruszy prawa autorskie lub patenty,
 • szkody powstaną na skutek zużycia bądź nieprawidłowej eksploatacji,
 • szkody powstaną na skutek działań wojennych, terrorystycznych bądź aktów wandalizmu.

Ile kosztuje OC architekta?

Koszt ubezpieczenia dla architekta zależy od kilku czynników, w tym od wybranej wysokości sumy gwarancyjnej, którą ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić w razie wystąpienia szkody, historii ubezpieczeniowej wykupującego polisę oraz ewentualnie wybranych dodatkowych usług.

Warto jednak być świadomym, że wyższa suma gwarantowana będzie oznaczać również wyższą składkę ubezpieczenia. Cena polisy w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych często jest jednak bardziej przystępna, gdy zainteresowany decyduje się opłacić ją z góry na rok, zamiast opłacać OC w miesięcznych ratach.

W skali roku, koszt ubezpieczenia dla architekta może wynosić nawet kilka tysięcy złotych, jednak niekiedy, za bezszkodową historię, można spodziewać się atrakcyjnych zniżek.

Czy można wykupić ubezpieczenie architekta przez Internet?

Decydując się na wykupienie OC przez Internet, można dokonać tego będąc w dowolnym miejscu. Niewielka ilość formalności to zaś drugi z głównych atutów tego rozwiązania.

Narzędziem ułatwiającym samodzielne obliczenie składki ubezpieczenia jest nasz specjalny formularz, w którym wystarczy jedynie zaznaczyć interesujące nas parametry. Wynikiem będzie porównanie indywidualnie stawek różnorodnych firm ubezpieczeniowych, które pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę, idealnie dopasowaną do własnych potrzeb oraz możliwości finansowych.

Sprawdź też naszą ofertę na: