Vleasing.pl

Ubezpieczenie GAP dla maszyn i urządzeń – na czym polega i czy warto?

Decydując się na leasing maszyn czy urządzeń, warto zwrócić uwagę na pełną ochronę inwestycji. Tradycyjne ubezpieczenia mienia nie zawsze gwarantują odpowiednie wsparcie w przypadku sytuacji ekstremalnych, takich jak kradzież czy szkoda całkowita. Często wartość odszkodowania nie pokrywa wszystkich zobowiązań leasingowych. W takich momentach z pomocą przychodzi ubezpieczenie GAP dla maszyn i urządzeń. Czytaj więcej o tym produkcie.

GAP to produkt, który dodatkowo gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości 20% wartości początkowej finansowanej maszyny. To nie tylko zabezpieczenie zobowiązań leasingowych, ale też wkład własny na zakup kolejnego sprzętu. Co więcej, ubezpieczenie GAP chroni nie tylko wartość maszyny, ale także ewentualne dodatkowe koszty powstałe w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia.

Czym jest ubezpieczenie GAP dla maszyn?

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) dla maszyn to forma ubezpieczenia, która minimalizują stratę finansową w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, kradzieży lub awarii maszyny objętej umową leasingu.

 W ramach GAP, istnieją dwa ważne aspekty do uwzględnienia:

– udział całkowitej sumy ubezpieczenia
– maksymalna wysokość odszkodowania

Dla maszyn, udział całkowitej sumy ubezpieczenia wynosi 20%, co oznacza, że w przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 20% wartości początkowej mienia objętego ubezpieczeniem GAP.

Drugim aspektem jest maksymalna wysokość odszkodowania w wysokości 200 000 PLN (w przypadku Santander Leasing). Oznacza to, że bez względu na wartość początkową mienia, ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 200 000 PLN w przypadku szkody całkowitej.

GAP dla maszyn jest zatem formą ubezpieczenia, która ma na celu zabezpieczenie właścicieli przed ryzykiem finansowym w przypadku straty całkowitej lub awarii mienia objętego umową leasingu lub pożyczki. Dzięki temu ubezpieczeniu, właściciel jest chroniony i otrzymuje odpowiednie odszkodowanie, zgodnie ze wspomnianymi wartościami, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Przedmiot ubezpieczenia GAP maszyna

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach GAP dla maszyn obejmuje ryzyko straty finansowej w związku z mieniem objętym umową leasingu lub umową pożyczki. Odszkodowanie jest wypłacane w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, kradzieży lub awarii, którą udokumentuje autoryzowany serwis. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych aktami wojny, promieniowaniem jonizującym, katastrofami naturalnymi i innymi określonymi wyłączeniami. Przypominamy, że głównie omawiamy tutaj produkt, który jest dostępny w ofercie Santander – jest to dosyć niszowy produkt i niewielu ubezpieczycieli go posiada w Polsce.

Jaka jest maksymalna cena maszyny do ubezpieczenia GAP?

Maksymalna cena maszyny, która może być objęta ubezpieczeniem GAP, zależy od warunków danej polisy. W przypadku opisanej już oferty wyżej oferowanej przez Santander, maksymalna wartość początkowa mienia to 800 000 PLN. To oznacza, że maszyna objęta ubezpieczeniem GAP nie może mieć wartości wyższej niż 800 000 PLN. Jednak warto pamiętać, że warunki mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela i konkretnego produktu, dlatego zawsze warto skonsultować się bezpośrednio.

Jakie maszyny mogą być ubezpieczone w ramach GAP?

W ramach ubezpieczenia GAP  można objąć różne rodzaje maszyn i urządzeń. Obejmuje to m.in.:

Czy warto wykupić GAP dla maszyny?

Decyzja o wykupieniu GAP dla maszyny zależy od wielu czynników, w tym rodzaju maszyny, prawdopodobieństwa wystąpienia szkód całkowitych, awarii lub kradzieży, oraz kosztu samego ubezpieczenia.

Jeśli szkody całkowite w leasingu maszyn produkcyjnych są rzadkie, ale istnieje większe ryzyko awarii lub kradzieży, to wykupienie GAP może być uzasadnione. Ochrona finansowa zapewniana przez GAP może zagwarantować pokrycie strat, które mogą wyniknąć z tych zdarzeń.

Należy również wziąć pod uwagę koszt ubezpieczenia w porównaniu do wartości maszyny. Jeśli koszt GAP stanowi niewielki procent od wartości maszyny i daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa finansowego, może warto zainwestować w tę formę ochrony.

Ostateczna decyzja zależy jednak od indywidualnych preferencji, sytuacji i ryzyka związanych z posiadaniem danej maszyny. 

Specjalizujemy się w leasingu maszyn i urządzeń

Poszukujesz leasingu dla maszyn i urządzeń? Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie! Skontaktuj się z nami już dziś!

Nasza oferta obejmuje m.in.: