Vleasing.pl

Działalność nierejestrowana – jak założyć i prowadzić?

Działalność nierejestrowana – czym ona jest? Zapewne słyszałeś już, że da się legalnie zarabiać, bez konieczności rejestrowania firmy i zgłaszania się do urzędów. Jednak czy faktycznie jest taka opcja? Jak najbardziej! Z takiej możliwości można skorzystać od 2018 roku. Kto może skorzystać z działalności nierejestrowanej? Jakie istnieją obowiązki przy jej prowadzeniu? O tym wszystkim w artykule. Sprawdź!

Działalność nierejestrowana - co to takiego?

W poszukiwaniu informacji dotyczących działalności nierejestrowanej można natknął się na pojęcie “działalność nieewidencjonowana”. Nie jest to jednoznaczne z tym że nie masz ewidencjonować swojej sprzedaży. Oznacza to po prostu, że Twoja działalność nie znajdzie się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG.

Jeśli myślisz, że masz świetny pomysł na biznes, ale jednak nie jesteś pewny, czy on się uda, to nie musisz od razu zakładać firmy. W takim wypadku lepszym wyborem będzie działalność nierejestrowana, dzięki której będziesz mógł sprzedawać od teraz, czy też jutra. To również świetny sposób na to, aby nieco dorobić do pensji z etatu. Działalność nierejestrowana nie wymaga czasochłonnego wypełniania żadnych wniosków, czy chodzenia po urzędach (choć tutaj istnieje kilka wyjątków). 

W 2023 roku możesz uzyskać do 1745 zł przychodów (nie dochodów) miesięcznie i nie zakładać działalności gospodarczej. Oczywiście jednak wymaga to spełnienia pewnych warunków.

Działalność nierejestrowana obraz 1

Sprawdź też: ➡️ Leasing dla osoby prywatnej – na czym polega?

Jakie są warunki prowadzenia nierejestrowanej działalności?

Aby móc prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą, koniecznie musisz zmieścić się w limicie maksymalnych przychodów ze sprzedaży. Musisz zatem kontrolować, aby w żadnym miesiącu nie przekroczyły 50% minimalnego wynagrodzenia w Polsce. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku na działalności nierejestrowanej można osiągać obroty do 1745 zł, z kolei od 1 lipca do 31 grudnia: do 1800 zł. Jeśli przekroczysz ten próg, to jesteś zobowiązany do zarejestrowania działalności w ciągu 7 dni, bowiem wówczas staje się ona działalnością gospodarczą.

 
Oprócz tego istnieje jeszcze kilka innych warunków do spełnienia:

 • podjęcie działalności nie wymaga koncesji, zezwoleń ani wpisu do rejestru działalności regulowanej;
 • niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat);
 • dana działalność nie jest uznawana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. 

Działalność nierejestrowana - czy można ją prowadzić, pracując na etacie?

Chciałbyś mieć nierejestrowaną działalność gospodarczą, ale masz już umowę o pracę i zastanawiasz się, czy można to łączyć? Jak najbardziej! Wówczas będziesz podlegać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na założenie działalności nierejestrowanej zdecydowała się osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy. Co ważne: jeśli zależy jej na zachowaniu statusu, to nie może zawierać umów cywilnoprawnych, a tylko umowy sprzedaży. 

Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Chcąc prowadzić działalność nierejestrowaną, nie musisz tego nigdzie zgłaszać. Jako osoba fizyczna nie musisz składać żadnego wniosku o wpis do CEIDG, urzędu skarbowego, GUS-u, czy ZUS-u. Nie otrzymasz także numeru NIP ani REGON.

Kto może zdecydować się na działalność nierejestrowaną?

Działalność nieewidencjonowana to rozwiązanie tylko dla indywidualnej działalności osób fizycznych. Jest to jednoznaczne z tym że z tej opcji nie mogą skorzystać osoby uczestniczące w spółce cywilnej lub spółkach prawa handlowego. Dotyczy to nawet sytuacji, w których są one jedynymi ich wspólnikami. Poza tym działalność nierejestrowana jest przeznaczona jedynie tym osobom, które dotychczas nie były przedsiębiorcami (dlatego też jednym z warunków jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat).

To rodzaj prowadzenia działalności odpowiedni dla osób, które osiągają miesięczne dochody poniżej 50% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 roku uległo ono podwyższeniu i aktualnie wynosi 3010 zł. To oczywiście sprawia, że działalność nierejestrowana staje się jeszcze atrakcyjniejsza. Zatem obecnie prowadząc taką działalność, można mieć przychody na poziomie 1550 zł. 

Koniecznie należy podkreślić, że wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie stopniowo rosnąć aż do 2024 roku. To właśnie wtedy wartość płacy minimalnej ma wynosić 4000 zł. Gdy już do tego dojdzie, to wówczas poziom osiąganych przychodów na działalności nierejestrowanej nie będzie mógł przekroczyć 2000 zł. 

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrowaną?

Choć działalność nierejestrowana ma nieformalny charakter, to jednak osoby, które zdecydują się ją prowadzić, muszą pamiętać o kilku ważnych obowiązkach. Mianowicie chodzi tutaj o:

 • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży;
 • rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowanej po odliczeniu kosztów w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej;
 • przestrzeganie praw konsumenckich;
 • wystawianie rachunków lub faktur na żądanie osoby kupującej.
Działalność nierejestrowana obraz 2

Co więcej, chociaż działalność nieewidencjonowana nie jest rejestrowana w CEiDG to na gruncie Kodeksu Cywilnego to osoba ją prowadząca pozostaje przedsiębiorcą. Oznacza to podleganie szeregu regulacji dotyczących relacji z konsumentem – jako przykład warto tutaj wymienić obowiązki związane ze zwrotem, reklamacją, czy naprawą. Oczywiście chodzi tutaj również o prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.

Jak wygląda opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej?

Z racji tej, iż działalność nierejestrowana nie jest wyszczególniona w żadnej spośród wyszczególnionych ustawą źródeł przychodów, to pochodzące z niej środki są przychodem z innych źródeł. Wówczas opodatkowaniu podlega dochód ustalany według skali podatkowej (odpowiednio stawki 17% oraz 32%). To z kolei oznacza, że podatnik mający działalność rejestrowaną przychód osiągnięty z tego tytułu może pomniejszać o koszty jego uzyskania. Osoba prowadząca działalność nierejestrowana zobowiązania jest do wykazania w deklaracji rocznej PIT-36 osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności tego typu. 

Jeśli natomiast chodzi o podatek od towarów i usług, to nie wolno zapominać, że opodatkowaniu podlega:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • import towarów na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


W przypadku działalności nierejestrowanej aktywność zawodowa podatnika, która mieści się we wskazanym katalogu, podlega zwolnieniu podmiotowemu VAT, gdy nie przekroczy 200 000 zł wartości sprzedaży.

Sprawdź też naszą ofertę na:

Zachęcamy również do sprawdzenia naszych produktów: