Vleasing.pl

Ubezpieczenie bliskich – jak je wybrać?

Na czym polega ubezpieczenie na życie dla bliskich?

Celem ubezpieczenia bliskich jest zabezpieczenie przyszłości członków rodziny, takich jak małżonkowie bądź partnerzy, dzieci, wnuków czy rodziców.

W tradycyjnym ubezpieczeniu na życie beneficjent wyznaczony przez ubezpieczonego otrzymuje odszkodowanie w przypadku nagłej śmierci, natomiast w ubezpieczeniach rodzinnych odszkodowanie otrzymuje właściciel w przypadku śmierci uprawnionego członka rodziny.

Polisy rodzinne mogą być uzupełnione dodatkowymi opcjami, w tym między innymi planami wypadkowymi, które gwarantują odszkodowanie za ewentualny późniejszy uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku. Dostępne jest również rodzinne ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące rekompensatę finansową wypłacaną w przypadku pobytu w szpitalu, a także dostęp do usług medycznych.

Ubezpieczenie dla rodziny, czyli dla kogo?

Warto wiedzieć, że definicja słowa “rodzina” może się różnić pomiędzy rozumieniem go przez ciebie, a firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele uwzględniają rodziców, zarówno małżonków, jak i partnerów, dzieci, teściów, dziadków oraz rodziny nieposiadające dzieci, które żyją w związku małżeńskim lub nieformalnym, lecz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie dla bliskich?

Koszt ubezpieczenia rodziny zależy od tego, kogo ubezpieczasz. Jeśli uwzględnimy dwójkę dzieci, małżonka i teściów, składka będzie wyższa niż w przypadku ubezpieczenia tylko partnera albo rodziców. Im więcej osób będziesz chciał objąć ubezpieczeniem, tym wyższe będą twoje składki. Najlepiej jest więc porównać kilka ofert, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiadać będzie twoim indywidualnym potrzebom.

W kwestii ceny dużą rolę odgrywa również suma ubezpieczenia oraz dodatkowe opcje ubezpieczeniowe. Jeśli chcesz obliczyć dokładną kwotę ubezpieczenia na życie dla bliskich, najlepiej poprosić o indywidualną wycenę, na podstawie polisy dopasowanej do Twoich potrzeb.

Ubezpieczenie na życie dla bliskich może kosztować od kilkadziesiąt złotych rocznie do kilkuset złotych rocznie, a nawet w przypadku dużych sum ubezpieczeniowych do kilku tysięcy złotych rocznie. Jak widzisz, ciężko rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie.

Ubezpieczenia na życie dla rodziny - korzyści

Odpowiednia polisa na życie i zdrowie jest formą ochrony, która obejmuje członków najbliższej rodziny. Pozwala zabezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków i zapewnia odpowiednie wsparcie finansowe, gdy ktoś z najbliższych poważnie zachoruje.

Wysokość składki ubezpieczenia na życie zależy od sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu polisy?

Decydując się na zakup rodzinnej polisy, warto mieć na względzie:

Jak znaleźć dobre ubezpieczenie dla rodziny?

Niezwykle istotne jest ustalenie, ile osób ma zostać objętych ochroną.  Równie ważnym kryterium jest także wysokość ubezpieczenia oraz miesięczna składka. Obydwa parametry są ze sobą powiązane, wpływając na inne, w zależności od wieku ubezpieczonego, rodzaju zdarzenia czy stopnia pokrewieństwa. Warto uwzględnić je przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, aby później uniknąć przykrych niespodzianek.

Ubezpieczenie bliskich obraz 1

Ponieważ rodzinne ubezpieczenie na życie jest produktem długoterminowym, warunki polisy mogą zmieniać się z roku na rok, a suma ubezpieczenia, liczba osób ubezpieczonych oraz zakres ubezpieczenia mogą się zwiększać lub zmniejszać, między innymi ze względu na zmieniające się potrzeby.

Oblicz składkę ubezpieczenia na życie dla bliskich

Zakup polisy dla bliskich, najlepiej przedyskutować z doświadczonym specjalistą ds. ubezpieczeń – tak, aby polisa na życie zapewniała odpowiednią ochroną, którą potrzebuje Twoja rodzina. 

Ubezpieczenie dla bliskich - FAQ

Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania, zadawane przez naszych klientów (i nie tylko) na temat ubezpieczeń dla bliskich.

Ubezpieczenie dla bliskich - kto może kupić?

Umowa może zostać podpisana przez każdą osobę, która ukończyła 18. rok życia oraz której wiek nie przekracza 80. lat. Firmy ubezpieczeniowe określają swoje wymogi dotyczące stanu zdrowia ubezpieczonego oraz wieku członków jego rodziny, dlatego też należy liczyć się z mniej korzystną ofertą, gdy osoba ubezpieczona zmaga się z wieloma schorzeniami. Niekiedy również uwzględnienie rodziców lub dziadków może okazać się niemożliwe, gdyż ich wiek będzie wykraczał poza zakres założony przez danego ubezpieczyciela.

Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie dla rodziny?

Ubezpieczenie dla bliskich będzie opłacalne w przypadku, gdy pragniesz zabezpieczyć członków swojej najbliższej rodziny na wypadek różnorodnych i często nieprzewidzianych sytuacji. Jest to również rozsądne rozwiązanie, które zagwarantuje pewną przyszłość finansową tobie oraz twojej rodzinie, gdy dojdzie do śmierci twojej lub twoich bliskich.

Kogo można zgłosić jako członka rodziny w polisie?

Ubezpieczenie rodzinne umożliwia dodanie dzieci, zarówno własnych, jak i dzieci partnera/partnerki lub adoptowanych, współmałżonka oraz niekiedy nawet rodziców i teściów. Szczegółowe zasady dotyczące tego, kogo możesz objąć ubezpieczeniem, zawsze znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń.

Czy pary bez ślubu też mogą kupić ubezpieczenie dla bliskich?

Chociaż w tym przypadku wiele zależy od wewnętrznych decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, większość ofert uwzględnia pary żyjące wspólnie w związkach nieformalnych.

Czy każdy z członków rodziny będzie musiał wypełnić ankietę medyczną?

Badanie lekarskie nie jest wymagane w przypadku polis rodzinnych. Ubezpieczyciele mogą jednak niekiedy wymagać wypełnienia krótkiego kwestionariusza medycznego. Ubezpieczyciel może w nim zadać pytania o przebyte choroby, wcześniejsze leczenie szpitalne, zwolnienia lekarskie i wykonane badania diagnostyczne. Kwestionariusz wypełnia jednak zawsze główny ubezpieczony.

Co w sytuacji, gdy dziecko lub małżonek mają inne ubezpieczenie?

Posiadanie więcej niż jednego ubezpieczenia nie jest żadną przeszkodą, aby daną osobę objąć ubezpieczeniem rodzinnym. Jest to związane co prawda z koniecznością opłacania podwójnych składek, jednak niezwykle opłacalne okazuje się to być w chwili wypłaty odszkodowania, kiedy dojdzie do zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Czym jest pakiet NNW dla dziecka, o który można rozszerzyć polisę rodzinną?

Dzięki tej polisie, dziecko zyskuje pełną ochronę, działającą przez 24 godziny 7 dni w tygodniu zarówno w szkole, jak i poza nią. Odszkodowanie przysługuje w momencie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku dziecka, poważnej choroby lub gdy konieczna będzie jego hospitalizacja.

Jak zgłosić się po pieniądze z polisy dla bliskich?

Do identyfikacji zawsze potrzebny jest numer polisy, dane osobowe oraz dane kontaktowe. Ponadto, potrzebne będą również dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia,takie jak skrócony odpis aktu zgonu, kopia protokołu powypadkowego oraz zaświadczenie o wypisie ze szpitala.

Możesz zgłaszać roszczenia zgodnie z zasadami przyjętymi przez swojego ubezpieczyciela. Zazwyczaj można dokonać tego poprzez formularz dostępny na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej, kontakt telefoniczny lub mailowy oraz osobiście udając się do siedziby danej firmy. Od złożenia wniosku ubezpieczyciel musi wypłacić świadczenie w ciągu 30 dni. Istotne jest jednak, aby formularz wniosku i dokumentacja były wypełnione prawidłowo – w przeciwnym razie otrzymanie oświadczenia może stać się długotrwałym procesem.

Kiedy ubezpieczenie dla bliskich nie zadziała?

Odszkodowania mogą nie zostać wypłacone z różnych powodów, do których zaliczają się między innymi:

 • nieopłacanie składek,
 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, co prowadzić będzie do pogorszenia stanu zdrowia,
 • bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • udział w aktach przemocy lub terroryzmu, zamieszkach bądź działaniach wojennych,
 • podawanie nieprawdziwych informacji w kwestionariuszach zdrowotnych,
 • samobójstwo osoby ubezpieczonej przed upływem dwóch lat od zawarcia polisy,
 • śmierć w wyniku samookaleczenia,
 • śmierć w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • zatajenie pewnych informacji, na przykład o stanie zdrowia, w momencie zawierania umowy,
 • śmierć podczas uczestnictwa w niebezpiecznym sporcie.

Polisa rodzinna nie zadziała ponadto w przypadku, gdy wypadek zdarzył się w okresie karencji. W niektórych przypadkach okres karencji może wynosić kilka miesięcy, a nawet rok lub dłużej.

Czy w ubezpieczeniu na życie dla bliskich są wyłączenia odpowiedzialności?

Polisy ubezpieczenia rodzinnego zawierają również klauzulę wyłączenia odpowiedzialności. Podobnie jak inne polisy na życie, dotyczy głównie śmierci ubezpieczonego w wyniku samobójstwa, samookaleczenia, terroryzmu lub działań wojennych.

Oprócz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciele stosują karencję, czyli okres czasu po zawarciu polisy, zanim będą mogli wypłacić roszczenia w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. W tym okresie ubezpieczenie jest aktywne,ale nie są wypłacane żadne roszczenia, nawet jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Ma to na celu zapobieganie oszustwom klientów.

Sprawdź też nasze inne artykuły: