Vleasing.pl

Cesja leasingu – na czym polega?

Nowa strona umowy i te same warunki

Mówiąc w ogromnym skrócie, przy cesji mamy do czynienia z trzema stronami umowy. Są nimi wierzyciel, zbywca wierzytelności oraz nowy nabywca wierzytelności.

Teoretycznie forma tej umowy jest bardzo prosta. Obecny dłużnik wierzyciela przepisuje (za jego zgodą) wszystkie swoje obowiązki oraz zobowiązania finansowe na nową osobę lub podmiot gospodarczy. Taka umowa nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Po jej spisaniu nic się nie zmienia, a wierzyciel po prostu pobiera pieniądze od nowego dłużnika.

Można to wyjaśnić na prostym przykładzie umowy telekomunikacyjnej. Załóżmy, że podpisałeś 24-miesięczną umowę z siecią telekomunikacją na korzystanie z jej usług. Po 12 miesiącach decydujesz się na cesję, czyli przepisanie umowy na drugą osobę. Jeśli operator zgodzi się na to, wspólnie podpisujecie dokument. Ty nie możesz korzystać już z usług i jesteś zwolniony z opłat. Dostęp do usług i zobowiązania finansowe przejmuje na siebie nowa osoba. Po cesji umowa jest kontynuowana przez 12 miesięcy, czyli do końca pierwotnego okresu – chyba, że strony ustalą inaczej. Odstąpienie leasingu nie zawsze musi być tak proste i może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Cesja leasingu na starych i nowych zasadach

Do 2013 roku przeniesienie zadłużenia na drugą osobę czy firmę było kompletnie nieopłacalne. W tamtym okresie uznawano bowiem, że cesja jest równoznaczna z zakończeniem starej umowy i podpisaniem nowej. Zgodnie z przepisami leasing musi trwać minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku aut osobowych jest to przynajmniej rok, a dla pozostałych pojazdów 2 lata. Po cesji umowę należało spisać od nowa, na odpowiedni okres minimalny, ponosząc z tego tytułu dodatkowe koszty.

Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Cesja leasingu jest już traktowana normalnie, czyli jako zwykła zmiana stron umowy i po prostu kontynuacja. To nie oznacza jednak, że z tytułu cesji umowy leasingu nie poniesiesz dziś dodatkowych kosztów. Kiedy można się z nimi spotkać? Sprawdź, na co uważać przy cesji leasingu.

Uważaj przy zmianie warunków umowy leasingowej!

Niestety nie zawsze musi być tak kolorowo, jak może się wydawać. Przepisy określają bowiem sytuację, w której cesja umowy leasingu nie kończy się tylko zmianą stron umowy. Nie stanie się tak wtedy, gdy któraś ze stron zechce zmienić warunki. Zalicza się do nich przede wszystkim dokonanie rekalkulacji rat lub zmianę czasu obowiązywania umowy. W każdym z tych przypadku przepisy mówią jasno – umowa leasingu traktowana jest jak całkowicie nowa. Oznacza to, że znów musi trwać nie krócej, niż 40% standardowego okresu amortyzacji.

Kiedy cesja leasingu jest przydatna?

Przedstawiając szczegóły cesji leasingu warto wspomnieć kilka słów o sytuacjach, w których takie rozwiązanie może się sprawdzić. Cesji dokonuje się bardzo często wtedy, gdy przedsiębiorca z jakichś powodów ma problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań. Poprzez taką umowę może zdjąć z siebie zobowiązania finansowanie i przenieść je na inny podmiot.

Najczęściej jednak korzysta się z niej wtedy, gdy przedmiot leasingu przestaje być już potrzebny. Teoretycznie umowę można rozwiązać w dowolnym momencie, ale najczęściej jest to finansowo nieopłacalne. Przedwczesne zerwanie oznacza poniesienie wielu dodatkowych opłat. Teoretycznie przedmiot leasingu można po prostu wykupić na własność i zakończyć umowę. Cena takiego wykupu jest jednak najczęściej tak wysoka, że nie ma żadnego sensu.

Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że cesja leasingu nie może być sporządzona bez wiedzy samego wierzyciela. W tym przypadku jest nim firma leasingowa. Musi ona wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności na inną osobę lub przedsiębiorcę.

Cesja leasingu – z jakimi formalnościami się wiąże?

Wbrew pozorom cesja nie jest tylko prostym spisaniem dokumentu. Wiąże się z nią szereg istotnych formalności, które trzeba będzie załatwić. Co w takim razie należy zrobić? Na co zwrócić powagę podczas cesji umowy leasingu?

Pierwszym krokiem jest dokładne sprawdzenie umowy leasingu lub bezpośrednio kontakt z leasingodawcą. Trzeba bowiem zapoznać się z warunkami dokonania cesji, które są indywidualnie ustalane przez każdą firmę udzielającą finansowania.

Jakie opłaty są następstwem cesji umowy leasingu?

Poniesienie opłaty manipulacyjnej, które zazwyczaj mieści się w zakresie od 500 do 1000 zł netto – nie jest to jednak normą, często koszty są niestety dużo wyższe.
Zapłatę powyższej kwoty przez poprzedniego lub nowego leasingobiorcę – to ważna kwestia, którą koniecznie trzeba sprawdzić, każda firma leasingowa może mieć odmienne warunki.

Pojawia się jeszcze problem ubezpieczenia leasingu. Jeśli wierzyciel wymaga podpisania nowej umowy ubezpieczenia, obecny leasingobiorca musi dowiedzieć się, jak odzyskać składkę za niewykorzystany okres ochrony.

Oddam leasing – ogłoszenia

Po ustaleniu powyższych szczegółów nadchodzi czas na znalezienie nowego leasingobiorcy, który zgodzi się na cesję (chyba, że już jest ktoś zainteresowany). Przed przygotowaniem oferty trzeba dokładnie policzyć wszystkie pozostałe koszty leasingu i wskazać czas do zakończenia umowy. Trzeba oczywiście dokładnie opisać przedmiot leasingu, w tym jego stan. Oferty „sprzedaży” leasingu z powodzeniem można zamieszczać na popularnych portalach ogłoszeniowych i na takich serwisach jak otomoto.pl szukać nowego leasingobiorcy.

Gdy znajdzie się zainteresowany, wystarczy przygotować oraz podpisać umowę cesji umowy leasingowej w obecności wszystkich trzech stron. Wbrew pozorom czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich tych kwestii może być zaskakująco długi. Nierzadko cesja leasingu trwa nawet kilka tygodni, a więc warto planować takie kroki z odpowiednim wyprzedzeniem.

Cesja leasingu – skutki podatkowe dla obecnego leasingobiorcy

Czas prześwietlić jeszcze kilka istotnych kwestii finansowych, czyli podatki. Tutaj mamy dobrą wiadomość, leasingobiorca „sprzedający” swoje zobowiązanie nie musi składać w Urzędzie Skarbowym żadnych dokumentów. Jeśli dotychczas opłacane raty leasingu i wszystkie inne koszty zostały rozliczone prawidłowo, to nic się nie zmienia. Nie trzeba składać i wyliczać żadnych dodatkowych korekt.

Nieco więcej problemów będzie z tzw. odstępnym. Cesja leasingu faktycznie może być swoistą sprzedażą. Nowy leasingobiorca przejmuje od poprzedniego umowę i płaci mu jeszcze dodatkowe odstępne. Ma to zastosowanie przede wszystkim wtedy, kiedy suma rat pozostałych do spłaty jest znacząco niższa, niż wartość rynkowa przedmiotu leasingu. W ramach rekompensaty może być wypłacone odstępne, stanowiące wyrównanie do tej wartości rynkowej.

W tym przypadku to zbywca uzyskuje korzyść finansową, a więc ma on obowiązek wystawienia faktury dla odstępnego i zapłaty 23-procentowego VAT. Oczywiście pobieranie odstępnego nie jest obowiązkowe, ale przy dużej różnicy w kwotach naprawdę warto się na nie zdecydować.

Cesja leasingu – skutki podatkowe obowiązujące nowego leasingobiorcę

Nowa strona umowy może w pełni korzystać z ulg podatkowych, jakie przysługują każdemu leasingobiorcy. Oznacza to między innymi zaliczanie rat leasingu do kosztów prowadzonej działalności. Jeśli cesja dotyczy aut, trzeba pamiętać o jednej ważnej kwestii. Zgodnie z przepisami 100% wysokości rat zalicza się tylko wtedy, gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie służbowo. Gdy używa się go także prywatnie, odliczeniu podlega maksymalnie 50%.

Warto wspomnieć jeszcze o odstępnym. Jeśli nowy leasingodawca musiał je zapłacić, ma pełne prawo do odliczenia sobie związanego z nim VAT-u.

Uwaga na nowe zasady dotyczące zaliczania leasingu do kosztów uzyskania przychodu

Jeśli temat auta w leasingu nie jest Ci obcy, to na pewno wiesz, że od roku 2019 stosuje się nowe zasady zaliczania jego rat do kosztów uzyskania przychodu. Najważniejsza kwestia dotyczy limitów wartości pojazdu, które dają możliwość wliczania rat do kosztów. 

Obecnie można to zrobić do wartości auta nieprzekraczającej 150 tysięcy złotych. Wyższy limit dotyczy tylko samochodów elektrycznych – wynosi 225 tysięcy złotych. Co w sytuacji, gdy pojazd jest droższy? Wtedy do rozliczenia bierze się tylko maksymalną dopuszczalną wartość, a więc 150 lub 225 tys. zł.

Jakie ma to zastosowanie wtedy, gdy realizowana jest cesja leasingu? Okazuje się, że bardzo istotne. Nawet, jeśli pierwotnie umowa leasingu była spisana przed pojawieniem się tych przepisów, nowy leasingodawca musi się do nich zastosować. Nie da się zachować starych zasad, co jeszcze do niedawna było możliwe.

Gorszą informacją jest niestety to, jak określa się wartość pojazdu w przypadku cesji. Nowy leasingobiorca nie może ustalić wartości auta na jego faktyczną cenę rynkową w momencie podpisania umowy. Cesja leasingu wymusza branie pod uwagę wartości początkowej, gdy umowę podpisywał poprzedni leasingobiorca. W wielu przypadkach będzie to bardzo niekorzystne.

Chcesz oddać leasing do przejęcia?

Kilka słów uwagi wymaga kwestia atrakcyjności znalezienia kupca na własny leasing. Wbrew pozorom nie jest to bowiem zadanie proste. Jeśli chcesz uzyskać jakieś odstępne przy okazji podpisywania cesji, musisz wszystko bardzo dokładnie policzyć. Dzieje się tak z jednego powodu – opłacalności przejęcia leasingu.

Jeśli po podliczeniu wszystkich kosztów wyjdzie bardzo duża kwota, większość potencjalnych zainteresowanych uzna, że lepiej wziąć po prostu nowy leasing na siebie. Odpowiednie wyliczenie kwoty odstępnego tak, aby cała oferta była atrakcyjna pod kątem finansowym, jest kluczowe. Musisz liczyć się z tym, że w niektórych przypadkach będzie trzeba nawet całkowicie zrezygnować z odstępnego, jeśli liczysz na znalezienie chętnego.

Czy przejęcie leasingu samochodu jest opłacalne?

Wiele osób zastanawia się, czy leasingowanie auta faktycznie jest tańsze, niż zakup pojazdu na własność. Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie oczywista, nie jest tańsze. Leasing uznaje się po prostu jako lepszą i faktycznie tańszą alternatywę dla kredytu. Sprawdź też: Kredyt czy leasing?

Jego zaletą jest również większa elastyczność. Pojazdy leasinguje się przez stosunkowo krótki czas. Po tym okresie można zakończyć umowę, podpisać nową i mieć kolejne auto.

Przejęcie rządzi się dokładnie takimi samymi prawami, o czym trzeba zdawać sobie sprawę. Pamiętaj, że brak odstępnego nie zawsze stanowi wyznacznik atrakcyjności oferty. Czasem faktycznie zdarzają się prawdziwe okazje, gdzie przejęcie leasingu jest dużo tańsze, niż wzięcie od zera nowego. Najważniejsze jest jednak dokładne kalkulowanie. Cesja leasingu na pewno jest dobra dla tych firm, które chcą stosunkowo krótko korzystać z pojazdu – umowa jest w niepełnym wymiarze.

Sprawdź też: Gdzie leasing – gdzie najłatwiej uzyskać leasing?

Cesja leasingu – czy jest szansa, że kupi się długi?

Często dostajemy pytania, w których klienci wyrażają swoje obawy o bezpieczeństwo. Chodzi tutaj o sytuację, w której leasingobiorca był nierzetelny, nie spłacał swoich rat, a następnie sprzedał leasing dalej. Możemy jednak uspokoić, taka sytuacja nie ma prawa mieć miejsca. Pamiętaj, że na cesję musi zgodzić się przede wszystkim leasingodawca. Jeśli zobowiązania finansowe nie są uregulowane, na pewno nie pozwoli na przeprowadzenie cesji. Umowa jest przepisana wyłącznie w momencie czystego konta, czyli braku zaległości.

Czy każdy może przejąć leasing?

Z punktu widzenia prawa, w zasadzie każda pełnoletnia osoba może podpisać umowę cesji i przejąć na swoje barki leasing. Oczywiście firma udzielająca finansowania nie zawsze musi udzielić na to zgody.

Nowa strona umowy przede wszystkim musi wykazywać się odpowiednią zdolnością kredytową. Oznacza to konieczność zmierzenia się z pewną procedurą weryfikacyjną.

Warto dodać jednak, że w niektórych przypadkach przeprowadza się tzw. procedurę uproszczoną. Jest ona szczególnie popularna w przypadku leasingu samochodów lub typowych maszyn budowlanych. Zastosowanie tej procedury oznacza dużo szybsze podpisanie umowy. Oczywiście trzeba wspomnieć jeszcze o tym, że przejęcie leasingu zawsze jest bardzo proste w przypadku firm. Jeśli cesja jest na osobę prywatną, mogą pojawić się komplikacje, aczkolwiek i tutaj może dojść do przejęcia.

Wyszukaj najlepszej oferty na leasing

przejęcie leasingu

Jeśli szukasz najlepszych ofert na leasing samochodu, zawsze możesz zgłosić się do nas. Wypełnij dostępny na stronie formularz. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze oferty sprzedaży leasingu, dopasujemy finansowanie do potrzeb i pomożemy w załatwieniu wszystkich formalności. Z nami zawsze wybierzesz tani leasing na atrakcyjnych warunkach!