Vleasing.pl

Leasing na ryczałcie – czy jest możliwy i czy się opłaca?

Podatek ryczałtowy od przychodów - co to takiego?

W przypadku, gdy wykonujesz pracę, z której uzyskujesz zarobek, jesteś zobowiązany do założenia działalności gospodarczej. Podczas załatwiania niezbędnych formalności związanych z jej założeniem, musisz określić rodzaj opodatkowania. Każdy z przedsiębiorców może zdecydować się na jedną z trzech opcji, do których należą opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt. Chociaż obecnie istnieje również karta podatkowa, wraz z wejściem w życie Nowego Ładu, ten rodzaj opodatkowania nie będzie mieć zastosowania.

Ryczałt to jedno z dostępnych dla przedsiębiorców rozwiązań, które charakteryzuje obliczanie wysokości podatku w oparciu o wszystkie wpływy na firmowe konto, nie odliczając przy tym kosztów uzyskania przychodu. Ryczałt ewidencjonowany stał się dla wielu przedsiębiorców bardzo korzystny z uwagi na wejście w życie Nowego Ładu. Stąd też wielu przedsiębiorców, zastanawia się jak wygląda obecnie leasing na ryczałcie. 

Jaka jest różnica między ryczałtem, podatkiem liniowym, a rozliczeniem na zasadach ogólnych?

Nie da się jednoznacznie określić, która z form jest najkorzystniejsza – jest to zależne między innymi od profilu biznesowego konkretnej firmy, jej przychodów, wielkości planowanych inwestycji oraz wysokości kosztów. Wpływ ma również to, czy firma jest jedynym źródłem przychodu przedsiębiorcy, czy też łączy on własną działalność z pracą etatową.

Przede wszystkim jednak, różnica między ryczałtem a podatkiem liniowym i rozliczeniem na zasadach ogólnych opiera się na podstawie opodatkowania, którą w tym przypadku jest przychód. Jeżeli właściciel działalności jest na ryczałcie i chce pomniejszyć wartość podatku, nie może w tym uwzględnić kosztów, zaś ustalana w procencie od przychodu stawka zależna jest od rodzaju działalności, jaką dana osoba prowadzi.

Rodzaj opodatkowania a składka zdrowotna

Mając na względzie Nowy Ład, ubezpieczenie zdrowotne jest jedną z najważniejszych kwestii. Obecnie, każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, posiada raz w miesiącu obowiązek wpłacania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych składki zdrowotnej, której wysokość zależy od wybranej formy rozliczania podatków.

Wraz z nadejściem Nowego Ładu, nowa składka w przypadku podatku liniowego, jak i rozliczania na zasadach ogólnych wynosi 4,9% od dochodu, zwiększając tym samym zobowiązania podatkowe. Stała stawka będzie natomiast obowiązywać przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu. W tym przypadku będzie ona zależała od uzyskiwanego przychodu, wynosząc miesięcznie 305,56zł, 509,27zł bądź 916,68zł. 

Warto również dodać, że wraz z nowelizacją ustaw podatkowych, przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić składkę zdrowotną w kosztach prowadzenia działalności.

Kiedy zmienić rodzaj opodatkowania na ryczałt?

Wierząc deklaracjom przedsiębiorców, wraz z wprowadzeniem Nowego Ładu wiele firm będzie przechodzić na ryczałt. Wybór rozliczania podatków powinien być jednak zależny od branży, w której realizuje się firma oraz tym, czy przedsiębiorstwo posiada na tyle dużą ilość kosztów, że zmiana formy rozliczania podatków będzie opłacalna mimo niższego opodatkowania w porównaniu do rozliczania się według zasad ogólnych lub podatku liniowego.

Wraz z nadejściem Nowego Ładu, przejście na ryczałt będzie jednak korzystnym rozwiązaniem dla wielu firm.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania w działalności gospodarczej (np. na ryczałt) – powinni tego dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Leasing na ryczałcie - co powinieneś wiedzieć?

Leasing na ryczałcie 2

Duży odsetek przedsiębiorców rozliczających podatki w formie ryczałtu decyduje się na leasing. Mają oni możliwość wzięcia przedmiotu zarówno w leasing operacyjny, jak i leasing finansowy, chociaż w drugim przypadku firma nie może istnieć na rynku krócej, niż pół roku.

Ryczałt jest formą często wybieraną przez przedsiębiorców, którzy dopiero wkraczają na rynek, jak również tych dobrze prosperujących i ponoszących niskie koszty.

Osoby rozliczające się w formie ryczałtu również mogą być zwolnieni od podatku VAT – jedynym warunkiem jest nieprzekraczanie progu przychodów, który wynosi 200 000 zł bądź prowadzenie działalności, która nie podlega opodatkowaniu.

Na ryczałt mogą zdecydować się wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają rocznie limitu przychodu w wysokości: 2 000 000 euro. 

Leasing na ryczałcie a nievatowcy

Przedsiębiorca nie będący vatowcem i rozliczający się na podstawie ryczałtu nie ma możliwości zmniejszenie podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu. Wiąże się to z tym, że osoba taka nie będzie miała również możliwości uwzględnienia w powyższych kosztach czynszu inicjalnego, rat leasingowych ani wydatków związanych z eksploatacją przedmiotu leasingu.

Zarówno zwolnienie przedmiotowe, jak i podmiotowe sprawia, że dana działalność nie może odliczać podatku VAT od kosztów związanych z leasingiem. Do zalet leasingu w tym przypadku można jednak zaliczyć wysoką maksymalną kwotę finansowania, możliwość przeprowadzenia procedury w sposób uproszczony oraz wykup leasingowanego przedmiotu po atrakcyjnej cenie.

Leasing na ryczałcie a vatowcy

Jeżeli chodzi o vatowców rozliczających się ryczałtem, kwestia wygląda nieco inaczej niż w przypadku nievatowców.

Koszty związane z leasingiem co prawda także nie będą miały wpływu na wartość podatku dochodowego, jednak w tym przypadku leasingobiorca może odliczać podatek VAT, który został naliczony do faktur obejmujących czynsz inicjalny, raty leasingowych, koszty eksploatacji przedmiotu oraz inne opłaty zawarte w umowie leasingowej.

Leasing na ryczałcie - który wybrać, operacyjny czy finansowy?

Leasing na ryczałcie 3

Jeżeli chodzi o leasing operacyjny auta osobowego, w tym przypadku obowiązuje minimalny okres finansowania, który wynosi nie mniej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego – ogólnie powinien wynosić on nie mniej, niż dwa lata. Leasing finansowy jest jednak bardziej elastyczny, gdyż okres trwania umowy może być krótszy bądź dłuższy.

Leasing operacyjny jest ponadto często wybierany przez nievatowców. W przeciwieństwie do leasingu finansowego, który wymaga opłacenia pełnej wartości podatku VAT podczas zawarcia umowy leasingowej, są oni zwolnieni z tego obowiązku, w związku z czym podatek zostanie naliczony do kolejnych rat leasingowych. Leasing finansowy również jednak posiada swoje zalety, do których zaliczyć można szansę skorzystania z niższej stawki podatku VAT. W leasingu operacyjnym natomiast VAT wynosi 23% niezależnie od rodzaju środka trwałego.

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu, decydujący się na leasing, nie są zobowiązani do prowadzenia jego ewidencji – ten obowiązek należeć będzie do firmy leasingowej. Właściciel firmy, który korzysta z leasingu finansowego musi wprowadzić do rejestru środków trwałych i dokonywać jego amortyzacji przedmiot, którego wartość przekracza 10 000 złotych, przy czym nie może on odejmować odpisów amortyzacyjnych rozliczając podatki.

Jeśli nie wiesz, jaki wybrać rodzaj leasingu, możesz skorzystać z pomocy naszych specjalistów. 

Ryczałt a leasing samochodu osobowego

Ryczałtowiec, który korzysta z leasingowanego pojazdu, nie odlicza związanych z leasingiem wydatków od podstawy opodatkowania. Może odliczać wyłącznie VAT w wysokości 50%, nie posiadając konieczności spełniania dodatkowych wymogów bądź nawet 100%, jeżeli korzysta on z auta jedynie w związku z firmowymi obowiązkami, prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu oraz zgłosił leasingowany pojazd do właściwego urzędu skarbowego.

Jeżeli zaś chodzi o wykup pojazdu po zakończeniu trwania umowy leasingowej, ryczałtowców obowiązują takie same zasady, jak pozostałych właścicieli działalności gospodarczej. Wraz z uiszczeniem ostatniej raty leasingowej, samochód staje się własnością leasingobiorcy. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca może natomiast podjąć decyzję, czy chce dany pojazd wykupić, czy też zwrócić firmie leasingowej.

Leasing dla ryczałtowców a procedury zawarcia umowy leasingowej

Zasady obowiązujące ryczałtowców niewiele różnią się od tych, które podczas zawarcia umowy leasingowej obowiązują innych przedsiębiorców. Mogą oni również ubiegać się o procedurę uproszczoną, która wiąże się z brakiem konieczności wykazania firmie leasingowej wysokiej zdolności kredytowej oraz uzewnętrzniania dokładnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Decyzja o udzieleniu leasingu zapada zazwyczaj bardzo szybko – często już nawet w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku. W większości firm leasingowych, do wniosku należy dołączyć również pisemne oświadczenie dotyczące przychodów firmy oraz deklaracji, w której przedsiębiorca oświadcza, że nie posiada żadnych zaległości względem urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Leasing na ryczałcie a procedura uproszczona

Warto jednak mieć na uwadze, że procedura uproszczona wiąże się z wniesieniem wkładu własnego na poziomie średnio od 10 do 30%. Procedura uproszczona nie dotyczy również ani ryczałtowców, ani innych przedsiębiorców, który prowadzą swoją działalność krócej, niż jeden rok. Szybsza procedura obowiązuje ponadto głównie w przypadku pojazdów osobowych oraz innych środków trwałych, na które jest spory popyt na rynku wtórnym.

Jeżeli zaś chodzi o środki trwałe, których popyt na rynku wtórnym jest mniejszy bądź są bardziej kosztowne, można zawrzeć standardową umowę. W tym przypadku kondycja finansowa firmy starającej się o uzyskanie przedmiotu w leasing, jest dokładnie sprawdzana. Wnioskodawca zobowiązany jest również przedstawić więcej dokumentów, niż wymagane jest to w przypadku procedury uproszczonej. Do plusów procedury standardowej można jednak zaliczyć fakt, że często można uzyskać dany przedmiot bez konieczności uiszczania opłaty wstępnej.

Czy leasing na ryczałcie jest opłacalny? Podsumowanie

Leasing jest formą finansowania, którą należy również wziąć pod uwagę – nawet, będąc na ryczałcie. Leasing np. w porównaniu do kredytu, jest łatwiejszy do uzyskania oraz nie wpływa na zdolność kredytową. Korzystając z leasingu, nie musimy też z góry zamrażać dużej ilości gotówki, co np. występuje podczas zakupu przedmiotu z góry. Z tego też powodu, wielu przedsiębiorców decyduje się na leasing – pomimo tego, że będąc na ryczałcie jest dla nich neutralny pod względem podatkowym.

Leasing również często wychodzi po prostu taniej od np. kredytu samochodowego.

Wynegocjujemy w Twoim imieniu najlepszą ofertę na leasing.

SPRAWDŹ TEŻ: