Vleasing.pl

Rezygnacja z leasingu – kiedy wypowiedzenie umowy leasingu jest możliwe?

Chęć rozwiązania umowy leasingowej może wynikać z różnych przyczyn. Powodem mogą stać się na przykład problemy finansowe firmy lub zakończenie jej działalności – wtedy leasingowany przedmiot staje się zbędny i jedynie generuje niepotrzebne wydatki w postaci rat. Wielu przedsiębiorców jednak zastanawia się, czy rezygnacja z leasingu jest w ogóle możliwa? Jeżeli i ty rozważasz tą opcję, w poniższym artykule dowiesz się, czy rezygnacja z leasingu jest możliwa oraz poznasz inne możliwości, dzięki którym być może nie będziesz musiał decydować się na wypowiedzenie umowy.

Na jaki okres zawierana jest umowa leasingu?

Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż długość umowy podpisanej z firmą leasingową zależna jest od kilku czynników, w skład których wchodzą między innymi przedmiot leasingu i jego wartość, wysokość rat oraz kwota stanowiąca wkład własny, którą wpłacił klient. Sugerując się przepisami podatkowymi, umowa leasingowa powinna wynosić co najmniej 40 procent okresu amortyzacji przedmiotu leasingu – średnio więc okres ten wynosi od roku do nawet kilku lat. Najlepiej jest zawsze samodzielnie skontrolować ilość rat, jaka pozostała jeszcze do końca spłaty zobowiązania.

Sprawdź też:

Kiedy i kto może zrezygnować z leasingu?

W tym przypadku również przyda się znajomość warunków umowy, która została podpisana z firmą leasingową. Mimo iż w większości przypadków prawo do zerwania umowy będzie mieć zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca, może się zdarzyć tak, że wypowiedzenie będzie możliwe wyłącznie ze strony leasingodawcy. Z przepisami dotyczącymi tej kwestii można co prawda zapoznać się w kodeksie cywilnym w art. 709, jednak ze względu na brak informacji o kosztach, jakie wiążą się z wypowiedzeniem umowy, to firma leasingowa samodzielnie określa ich wysokość.

Jeżeli w umowie leasingowej zostało zawarte, że klient ma możliwość jej wypowiedzenia, może to zrobić. Należy jednak pamiętać, że poniesie on koszty związane na przykład z ratami leasingowymi, które nie zostaną opłacone. Oznacza to, że klient będzie zobowiązany uregulować wszelkie zaległe raty, jak i te, które pozostały mu do zapłaty, uwzględniając koniec ważności umowy.

Czy firma leasingowa może wypowiedzieć umowę?

Firma leasingowa także może wypowiedzieć umowę swojemu klientowi, jednak musi mieć stosowne uzasadnienie. Może to zrobić wyłącznie w przypadku, gdy:

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia leasingu?

W przypadku zerwania umowy podpisanej z firmą leasingową, ma ona prawo żądać od swojego klienta natychmiastowej spłaty wszelkich zaległych rat, zapłaty rat, które pozostały do spłaty, z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy leasingowej oraz zwrotu leasingowanego przez klienta środka trwałego. Oznacza to, że leasingobiorca będzie zobowiązany nie tylko zwrócić użytkowany przedmiot, który zdecydował się wziąć w leasing, ale także niezwłocznie i jednorazowo spłacić wszystkie raty – zarówno te, z którymi zalega, jak i te, które pozostały do końca umowy.

Rozwiązanie umowy niesie za sobą duże ryzyko, którego nie każdy chce się podejmować. Z tego też względu warto poznać alternatywne sposoby rezygnacji z umowy leasingowej, których konsekwencje nie będą tak dotkliwe.

Rezygnacja z leasingu - możliwe sposoby

Jeżeli zamierzasz zrezygnować z leasingu, w pierwszej kolejności zapoznaj się z kilkoma alternatywami dla tej opcji, które są znacznie korzystniejsze pod względem finansowym, niż wypowiedzenie umowy leasingowej. Z jakich rozwiązań możesz skorzystać?

Cesja umowy leasingu

Zamiast wypowiedzieć umowę firmie leasingowej, możesz po prostu przepisać ją na innego przedsiębiorcę. Twoim obowiązkiem będzie jednak znalezienie osoby, która będzie zainteresowana posiadaniem użytkowanego przez ciebie przedmiotu. Ważne jest też poznanie stanowiska firmy leasingowej w tej kwestii, gdyż ma ona prawo w takiej sytuacji zaproponować klientowi nowe warunki umowy. W przypadku cesji, prawo do użytkowania i późniejszego wykupu przedmiotu zyskuje cesjonariusz, zaś poprzedni leasingobiorca może jedynie żądać odstępnego, czyli opłaty będącej sumą opłaconych przez niego do tej pory rat leasingowych.

Renegocjacja umowy leasingu

Jest to rozwiązanie szczególnie w przypadku konieczności rezygnacji z umowy w związku z problemami finansowymi firmy, przez co regularne spłacanie rat nie będzie możliwe. Polega ono na przedłużeniu trwającego już okresu umowy średnio do 5 lat, jednak niekiedy renegocjacje umożliwiają uzgodnienie terminu, który wynosił będzie nawet 7 lat.

Wykup przedmiotu leasingu

Opcja ta wiąże się z największym kosztem, jednak jest również najbardziej opłacalna dla leasingobiorcy. Wykupując użytkowany przez siebie przedmiot, staniesz się jego posiadaczem i nie będziesz musiał spłacać już rat leasingowych. Jeżeli nie posiadasz wolnych środków finansowych, które możesz przeznaczyć na wykupienie przedmiotu, możesz rozeznać się wśród kredytów oferowanych przez banki – okres spłaty zobowiązania powinien być wtedy dłuższy, co może być dla ciebie wygodniejsze, niż opłacanie rat leasingowych. Pamiętaj jednak, że dodatkowo musisz uwzględnić opłaty wiążące się z wypowiedzeniem umowy u leasingodawcy.

Podnajem przedmiotu leasingu

Podnajem leasingowanego przedmiotu innemu przedsiębiorstwu to kolejna opcja, jednak w tym przypadku również należy najpierw uzyskać zgodę leasingodawcy. Właściciel firmy, który zdecyduje się podnająć od ciebie leasingowany przedmiot, będzie musiał co miesiąc płacić ci czynsz dzierżawny, który będziesz mógł przeznaczyć na spłatę rat firmie leasingowej.

Rezygnacja z leasingu – podsumowanie

Zakończenie umowy zawartej z firmą leasingową przed czasem, choć jest możliwe, nie należy jak widać do najprostszych zadań. Przede wszystkim wiąże się z kosztami, których można jednak uniknąć korzystając z alternatywnych rozwiązań. Zanim zatem zdecydujesz się wziąć przedmiot w leasing, dokładnie upewnij się co do okresu trwania umowy, aby w późniejszym czasie uniknąć niekorzystnych dla ciebie sytuacji.

Sprawdź też: